דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

ארגון "המכבי" ברוסיה בהקשר ההיסטורי הכללי

אורי מילר

ההיסטוריה של ארגון "המכבי" ברוסיה, למרות תקופות זוהר וסער, לא נלמדה לכל עמקה. ובכל זאת, ברור שאין להתייחס אליה בנפרד וזאת משני גורמים היסטוריים כלליים שהשפיעו על התפתחותה במידה ניכרת: התנועה הציונית, והתהליך הפוליטי הפנימי ברוסיה. שני הגורמים היו חשובים באופן מכריע למכבי. הראשון, משום ששימש מסגרת להשגת המטרות האסטרטגיות של הארגון בקידום החינוך הגופני של צעירים יהודים והכנתם לעלייה, והשני, משום שהגדיר את התנאים הפיזיים של קיומו של הארגון.

בהיסטוריה של "מכבי" ברוסיה ניתן לציין כמה תקופות:

א) 1913-1915 נוסד המכבי של אודסה, מועדון הספורט היהודי;

ב) 1916-1917 - מועדוני מכבי מופיעים במוסקבה, באירקוטסק ובאודסה, ונעשה ניסיון לייסד ארגון כללי-רוסי;

ג) 1917-1920 - מכבי בתקופת מלחמת האזרחים ברוסיה;

ד) 1920-1926 - מכבי בתנאים של הדיקטטורה הבולשביקית המתגברת. אחרי שקיומם של מכבי ושל ארגונים ציוניים אחרים נאסר על ידי הרשויות הבולשביקיות, היהודים לא חדלו לעסוק בספורט. הם השתתפו בצורה פעילה בכל ההיבטים של חיי הספורט הסובייטי, גם כספורטאים וגם כמאמנים והצלחותיהם היו מרשימות. 

לקריאת המאמר המלא