דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
מתעניינים בלימודים?

מנהל לומדים-דקנט

צוות מנהל לומדים-דקנט עומד לשירותכם ולרשותכם בנושאים אקדמיים ומנהליים, ובענייני רווחת הפרט.

הצוות כולל את:

שם

תפקיד

מייל

ד"ר בשמת סקאי

ראש מנהל לומדים-דקנט

 bosmat@wincol.ac.il

מירה צרויה

ראש תחום מערכת שעות, תכוניות מיוחדות והכשרת אקדמאיים

 zruya_m@wincol.ac.il

קטיה בילקביץ'

רכזת פניות הסטודנטים

katyab@wincol.ac.il

מאיה אפשטיין

ראש מדור ההערכה והסמכה

rm_mld@wincol.ac.il

רוחמה ליבוביץ'

מתאמת מתקנים ופניות הכשרת אקדמאיים להוראה

mitkanim_ha@Wincol.ac.il

איילת עבאדי

רכזת

secmz1@wincol.ac.il

יסמין חטיב

רכזת בחינות ועוזרת בתוכניות מיוחדות

rt_mld@wincol.ac.il

שני רואש

רכזת דקנט הסטודנטים/רווחת הסטודנט

std_mld@wincol.ac.il

נשמח לעמוד לרשותכם גם בשעות הקבלה:

בימים א' ב' ד' בין השעות 09:00 – 12:00 ובימי ג' בין השעות 11:00 – 14:00.סגל רווחת הסטודנט מטפל בבעיות אישיות, חברתיות, כלכליות ואקדמיות של סטודנטים, תוך קיום קשר הדוק עם מכלול הגופים האקדמיים והמנהליים במכללה.

השירותים הניתנים במסגרת זו:

סיוע בקבלת מלגות, טיפול בזכיות סטודנטים המשרתים במילואים, דחייה וביטול שירות מילואים, הכרה במעמד ספורטאי מצטיין, הכוונה וטיפול בזכויות סטודנטיות בהריון, טיפול באבחונים וקבלת הקלות במבחנים, ייעוץ פסיכולוגי וקביעת מועדים מיוחדים לבחינות.

פניות למשרד רווחת הסטודנט בכל הנושאים המצוינים לעיל יש להגיש בכתב. ניתן להוריד טפסים מאתר המכללה וכן ניתן לפנות בדואר אלקטרוני באמצעות הקישורית.


 

מלגת ספיר של עירית כפר סבא בשיתוף מפעל הפיס ותכנית פרח מציעה מלגות לסטודנטים תושבי העיר כפ"ס.

גובה המלגה הוא 10,000 ₪ וזאת בתמורה ל- 140 שעות מעורבות חברתית למען הקהילה בעיר.

הרשמה נפתחת בתאריך 01/07/2020- ההרשמה למלגה נמשכת עד יום שני 31.08.20 בשעה 16:00

לפרטים: מרכז הצעירים כפר סבא 097640720


טפסים

טופס בקשה להתאמות במבחנים

טופס בקשה למועד נוסף

טופס בקשה למלגת סיוע

טופס בקשה לדחיית שירות מילואים פעיל- ולת"ם

טופס בקשה להיכלל ברשימת ספורטאים מצטיינים במכללה

טופס הרשמה למחקר מודרך - להורדה 

טופס אישור על השתתפות במחקר - להורדה

טופס פטור מהשתתפות באחד ממקצועות הספורט בשנה א'

טפסים נוספים


נוהל הטרדות מיניות

מתעניינים בלימודים?

רמת האנגלית

רמתם של המועמדים בידיעת האנגלית נבדקת בבחינה הפסיכומטרית הבין-אוניברסיטאית. הציון באנגלית נשלח למועמדים יחד עם התוצאות של הבחינה.

רמת הלימוד נקבעת עפ"י ציון האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או הציון במבחן אמי"ר.

 

רמת הקורס באנגלית

הציון במבחן אמי"ר

הציון במבחן אמיר"ם או בחלק האנגלית בפסיכומטרי

פטור מחובת לימוד אנגלית

234 ומעלה

134 ומעלה

מתקדמים ב'

220 -233

120 -133

מתקדמים א'

200 -219

100 -119

בסיסי

185 -199

85 -99

טרום בסיסי ב'

170 -184

70 -84

טרום בסיסי ב'

160 -169

60 -69

* קורס בתשלום נוסף.

 

קורסי אנגלית

הערכת הידע באנגלית לצורך סיווג לרמות לימוד במהלך התואר הראשון תהיה אך ורק על סמך פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או על סמך מבחן אמי"ר (קריטריונים באתר המרכז האקדמי).

על פי הנחיות המועצה להשכלה גבוהה:

  • סטודנטים שלא הגיעו לרמת פטור חייבים ללמוד קורס אחד לפחות בשנה א'.
  • ציון חיובי בקורס אנגלית טרום בסיסי הינו תנאי הכרחי להמשך הלימודים בשנה ב'.
  • לא ניתן להשתתף בקורסי סמינריון המתקיימים בשנים ג' ו- ד' מבלי להגיע לרמת פטור באנגלית,    לכן מומלץ לסיים את לימודי האנגלית לקבלת הפטור עד לסוף שנה ב'.
  • ציון חיובי בקורס מתקדמים ב' בסוף שנה ג' הינו תנאי הכרחי להמשך הלימודים בשנה ד'.
  • קורסי אנגלית טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב' ובסיסי ישובצו מראש במערכת השעות. הקורסים הינם בתשלום נוסף לשכר הלימוד.
  • לקורסי אנגלית מתקדמים א' ומתקדמים ב' יש להשתבץ עצמאית. קישור להרשמה לקורסים (ההרשמה על בסיס מקום פנוי): https://forms.gle/RYRorvNqm7UeF6K37  
  • סטודנטים בעלי פטור באנגלית נדרשים ללמוד שני קורסים עיוניים בשפה האנגלית, מתוך 5 קורסי בחירה בתכנית הלימודים בשנים ג' ו- ד'. להרשמה יש לפנות למשרדי מנהל לומדים-דקנט.

 

זכאות לפטור

זכאים לפטור סטודנטים העומדים באחד התנאים האלה:

1. ציון 134 ומעלה בבחינה הפסיכומטרית הבין-אוניברסיטאית ו234- במבחן אמי"ר. סטודנטים העומדים בתנאי זה, יקבלו מן היחידה לרישום ולקבלה אישור על פטור מלימודי אנגלית. אין צורך להגיש בקשה לכך.

2. אישור על ציון "פטור" על סמך השתתפות בלימודי אנגלית למתקדמים במוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ. באישור יצוינו רמת הקורס, המועד שבו התקיים והציון הסופי.