דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
מתעניינים בלימודים?

מכרזים

מכרז והסכם צילר- בניין מדעים

בהמשך לסיור הקבלנים שהתבצע יום חמישי בתאריך 23/11/23 .

בהשתתפות :

מנהל התפעול ישראל ביבס .

מנהל האחזקה יגאל ז'נו .

יועץ מיזוג האוויר יצחק ברבי .

מצ"ב כתב כמויות עדכני .

חשוב לוודא כי מוגש לכם כתב כמויות ריק בקובץ הבינארית ואותו יש למלא בלבד ולהגיש במכרז מודפס .

כתב הכמויות העדכני בקובץ ה PDF נועד לשימוש פנימי שלכם בלבד ואינו נדרש להגשה .

יובהר ויודגש כי הצעות מחיר יש להגיש באופן חופשי בהתאם לכתב הכמויות ולא מדובר על כתב כמויות הכולל עלויות שממנו יש להגיש אחוז הנחה .

מכתב זה ייחשב להבהרה ויש לצרף אותו למסמכי המכרז בהתאם .

מסמכי המכרז וכל עדכון או הבהרה בנוגע למכרז מתפרסם באתר שכתובתו :

https://www.wincol.ac.il/about/auctions/

יש להתעדכן מול האתר טרם ההגשה ולצרף את ההבהרות למכרז בהתאם לתנאי המכרז .

 


מכרזים סגורים