חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

השתנות מטרות העל בחינוך הגופני בישראל

השתנות מטרות העל בחינוך הגופני בישראל

הזיקה בין היהדות, הציונות ובין תרבות הגוף – מבט היסטורי

גורמי ההניעה לפעילות גופנית בקרב תלמידי החטיבה העליונה – מהם, והאם חל שינוי בסוג הגורמים ובעוצמתם עם

קליטה של מורים מתחילים מנקודת מבטו של מנהל בית הספר

הבדלים בין מורות לחינוך גופני ובין מורות כלליות ברמת הכושר הגופני, ברמת הפעילות הגופנית ובמדדי הערכה