דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
מתעניינים בלימודים?

היכולת הגופנית של התלמידים (בנים ובנות) בכיתות ז': קבוצת מבחנים ולוחות הישג

התנסות קינסתטית וההבנה של מושג המהירות

מאמר המערכת: התהליכים החשיבתיים בעת הלמידה ובעת הביצוע של מיומנויות מוטוריות

המאפיינים של התפתחות הלמידה המוטורית: השלכות על הוראת המיומנויות המוטוריות

הזיקה בין ציפייה לאירועים וביטחון בהחלטות בתנאי חוסר ודאות, לבין רמת המיומנות של שחקן הטניס

יעילותן של אסטרטגיות למידה והשפעתן על ביצוע מיומנות מוטורית סגורה