דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
מתעניינים בלימודים?

מידע כללי

מידע כללי לגבי נהלי בתי הספר תוכלו למצוא בידיעונים השונים של בתי הספר.

מידע בנושא נהלים כללים ונהלים לעובדי הוראה  ניתן למצוא בידיעון בתי הספר ללימודי תעודה ולהשתלמויות - ידיעון תשע"ט.

 להלן מידע המיועד לעובדי הוראה

 • הלימודים בבתי הספר ללימודי תעודה ולהשתלמויות מיועדים לעובדי הוראה הן במסגרת החינוך הפורמלי והן במסגרת החינוך הבלתי פורמלי.
 • חלק מן הקורסים מוכרים על ידי קרנות ההשתלמות כלימודי חובה וכלימודי רשות בשנת שבתון, וחלקם מקנים גמול השתלמות עם ציון או בלעדיו לעומדים בדרישות הקורס (עבודה או מבחן).
 • סטודנטים אינם זכאים לגמול, אלא אם כן הם מורים בפועל או בעלי ותק בהוראה.
 • מקצת הקורסים הם בהיקף של 30 שעות (קורסים סמסטריאליים). יש לשים לב למערכת השעות המצ"ב.
 • על פי הנחיות האגף להתפתחות מקצועית של עובדי הוראה במשרד החינוך, חובת הנוכחות בקורסים היא 100%. על כל היעדרות מוצדקת (מילואים, מחלה, אבל, היריון וכו') יש להמציא אישור מוסמך.
 • למרות הכתוב לעיל ייתכנו שינויים בנוהלי ההכרה לגמול להשתלמויות לעוז לתמורה ולאופק חדש  מטעם האגף להתפתחות מקצועית במשרד החינוך.
 • למורים לחינוך הגופני, לימודים בקורסים אקדמיים המופיעים בקוד המתחיל בספרות 3 או 4 מוכרים לגמול לאחר אישור המפקח במסלול האישי. יש להגיש בקשות לגמול מראש. אפשר להוריד טופס בקשה מאתר בתי הספר ללימודי תעודה ולהשתלמויות.  את הטפסים אפשר להעביר אל בתי הספר ללימודי תעודה ולהשתלמויות, והם יועברו במרוכז לאגף להתפתחות מקצועית של עובדי הוראה במשרד החינוך.
 • על פי הנהלים החדשים של האגף להתפתחות מקצועית של עובדי הוראה במשרד החינוך, נשלחו בקשות לאישורי הכרה להתפתחות מקצועית . רשימת הקורסים המאושרים תפורסם בידיעון ובאתר. בקורסים ארוכים יוכרו הלימודים לגמול השתלמות עם ציון רק למסיימים את כל מסלול הלימודים, ובתנאי שעבודת הגמר, רלוונטית למעשה החינוכי. היקף השעות המאושר הוא עד 224 שעות לכל היותר. זאת על פי נוהל "לימודי תעודה עתירי שעות". יש לבדוק מראש אם הקורס מוכר, ניתן  גם להגיש בקשות במסלול אישי. המפקח על ההתפתחות המקצועית יבדוק את הבקשה, וישיב לפונה כמה שעות הוכרו לו. (אין מחויבות להכיר ב-224 שעות).
 • הגשת העבודות והמבחנים הם על פי נוהלי ההכרה של האגף להתפתחות מקצועית במשרד החינוך
 • על כל משתלם לעמוד בכל דרישות ההשתלמות (עבודה/מבחן) עד 45 יום לאחר המפגש האחרון בהשתלמות. הגשה לאחר מועד זה תבטל את הזכאות לגמול. משתלמים שילמדו בקורסים שלמדו בעבר לא יהיו זכאים לגמול השתלמות.
 • מספר המקומות בקורסים מוגבל, ותינתן עדיפות למקדימים להירשם.
 • להנהלת בתי הספר ללימודי תעודה ולהשתלמויות שמורה הזכות לשנות את תכניות ההשתלמויות ואת הרכב צוות המורים, ולא לקבל ללימודים מועמדים שאינם עומדים בדרישות הקבלה.
 • פתיחת קורס מותנית במספר הנרשמים.
 • ימי הלימודים ומועדי החופשות בבית הספר שונים מן המקובל במערכת החינוך. לוח החופשות לשנת תשע"א יישלח למשתלמים לאחר הרשמתם.
 • קורסים במקצועות מסוימים מתנהלים ברמות שונות. הנתונים הנדרשים מן המשתתפים בקורסים ברמה מתקדמת מפורטים בדרך כלל בחוברת.
 • אנו מציעים למשתלמים שאינם רגילים לפעילות גופנית לשבץ בתכנית ההשתלמות היומית גם קורסים עיוניים.
 • מומלץ לא להירשם לקורס הראשון במערכת השעות , אם קיים קושי להגיע בזמן.
 • לקורסים שמתקיימת בהם פעילות מעשית המשתלמים נדרשים לבצע בדיקות רפואיות או למסור טופסי הצהרה רפואית כשהם חתומים כפי שמצוין בפרק "סדרי ההרשמה".
 • חובות הלומדים  מפורטות בדפי ההנחיה של הקורס. כדי לקבל ציון גמר בקורס יש להגיש עבודה או להיבחן גם אם הקורס אינו מוכר להתפתחות מקצועית .
 • כל העלויות של חומר לימודי: צילומים, ספרות וקלטות, אינן כלולות במחיר הקורס אלא אם כן יצוין אחרת.
 • המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט) רשאי לשנות את מחיר הקורס אם העלויות הכרוכות בקיומו משתנות.
   

מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל!