דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
מתעניינים בלימודים?

ציוני דרך המכללה האקדמית בוינגייט

 

החלטות ופעולות של מוסדות הועד הלאומי לכנסת ישראל בדבר הקמת מכון וינגייט 

(ט' ניסן תש"ד) אפריל 1944
 


6.4.1944

מדברי ד"ר קצנלסון: "בישיבת הנהלת הועד הלאומי, שאליה הגיעה הידיעה על מותו הטרגי של גנרל וינגייט, הובע רצון להנציח את זכרו ע"י מפעל מתאים. נתקבלה הצעה, שעל שמו יוקם המכון לחינוך גופני למורים ולמדריכים בא"י. ההצעה היא: הנהלת הועד הלאומי החליטה לדאוג להקמתו ולהחזקתו של המכון, שיפעל כמוסד המחלקה להכשרה גופנית ובהנהלתה...
 

לצפייה במסמך המקורי 

10.9.1944
הקורס השנתי להכשרת מורים לחנוך גופני

הלימודים יתחילו היום , יום א', כ"ב אלול (10 בספטמבר) וימשרו 10חודשים, 6 שעות לימוד כל יום.

"מפעל חשוב זה פותח דף חדש בהתפתחות החינוך הגופני בארץ. זו פעם ראשונה שבארץ נפתח קורס יסודי להכשרת מורים בחינוך הגופני. המחלקה להכשרה גופנית ומחלקת החינוך רכזו לשם כך את  כל מאמציהן, כדי להבטיח לקורס זה בסיס מוצק לתנאים מתאימים.
אנו אמונה שקורס זה ישמש אבן פינה לבית הספר לחינוך גופני ע"ש גנרל א. וניגייט, שעל הקמתו הכריזה הנהלת הועד הלאומי, מיד כשהתנאים ירשו זאת".
לצפייה במסמך המקורי
 

דיווחי ד"ר קצנלסון למנהלת הועד הלאומי מ-1.6.1945

מפעולות  המחלקה להכשרה גופנית בשנת 1945-1944

הכשרת מורים

"בשטח ההכשרה של מורים לחינוך גופני נעשה השנה צעד מכריע והוא הקמת קורס שנתי למורים בחינוך גופני מטעם המחלקה להכשרה גופנית ומחלקת החינוך של הועד הלאומי. הקורס הזה מהוה התחלה של מכון קבוע ע"ש וינגייט, אשר על הקמתו הכריזה הנהל הועד הלאומי. בקורס נמצאים 37 חברים וחברות: הלימודים תופסים 7 שעות ביום. מהן 3 שעות עבודה עיונית ו-4 שעות עבודה מעשית."

 

לצפייה במסמך המקורי

פניה של ד"ר קצנלסון לבן צבי וד.רמז מ-23.7.1945

מכון וינגייט

"עם פטירתו של וינגייט החליטה ההנהלה להקים מכון לחינוך גופני על שמו לצרכי הכשרת מורים להתעמלות, מדריכים לחינוך גופני ולארגוני הנוער והספורט. הכוונה להקים קדר של צעירים מחונכים ברוח וינגייט.
לצפייה במסמך המקורי