חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

השפעת פעילות גופנית במים על צפיפות העצם של נשים אחרי גיל המעבר (menopausal age)

חשיבות התהליך של בחירת מטלות מוטוריות ושל סביבת הביצוע, במחקרי למידה-מוטורית

השפעת הפעילות במרכז הלימודי המוטורי-קוגניטיבי על ההתפתחות הפסיכומוטורית והריגושית ועל ההישגים הלימודיים של ילדים בגיל 5-7

הוראה יעילה בחינוך הגופני: כיווני מחקר וממצאים