דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
מתעניינים בלימודים?

היקף הפעילות הגופנית בקרב התלמידים בבתי הספר התיכוניים בשנה האחרונה ללימודיהם

ההשפעה של חינוך גופני יומיומי על ההתפתחות המוטורית, על ההישגים בלימודים ועל המושג העצמי של ילדי גן טעוני טיפוח

העימות, בתקופת המנדט, בין התאגדות הפועל ובין הסתדרות מכבי בסוגיית ההשתתפות במכביות

השפעת טכניקות עירור שונות על כוח מרבי ועל הספק מרבי בביצוע תרגול איזוקינטי

השפעת תנאי המטלה של הפעילות הגופנית על אומדן זמן ביצועה

חקר מקרה (Case Study) לנבדק יחיד במדעי הספורט: עקרונות, יישום ודיווח