דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
מתעניינים בלימודים?

שינויים ביחס שבין הכוח האיזוקינטי המירבי של כופפי הברך לעומת פושטי הברך בתנאי עייפות

האם פעילות גופנית מסוכנת ללבך או מועילה לו?

ראשיתם של דיווחי הספורט בעיתונות העברית המנדטורית

האם ניתן לנבא מיקום של קבוצת כדורסל על פי הישגיה הטכניים?

שימוש בארגומטר גלילים להערכת כושר אנאירובי של שחקנים ושחקניות כדורסל בכיסא גלגלים