דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
מתעניינים בלימודים?

תואר ראשון בחינוך גופני - תנאי קבלה

מרכיבי הקבלה העיקריים הם:

 • תעודת בגרות מלאה
 • מבחן פסיכומטרי *
 • ציון משולב – 540 (סכם בין בגרות לפסיכומטרי)
 •  מועמדים בעלי בגרות איכותית ריאלית בממוצע מעל 92 יכולים להתחיל את הרשמתם. וועדת הקבלה המוסדית תחליט האם לחייבם במבחן הפסיכומטרי.
 • עמידה בראיון קבלה
 • עמידה במבחנים מעשיים | לצפייה בסרטון אודות המבחנים המעשיים
 • בדיקה ארגומטרית
 • מועמדים בעלי תעודת בגרות בערבית – חייבים להציג ציון של 80 בבחינת בגרות בלשון עברית ברמה של 5 יחידות לימוד.

** ציון בגרות משוקלל


הנחיות לחישוב ציון בגרות משוקלל:

ציון הבגרות המשוקלל מבוסס על ציונים של 20 יחידות לימוד לפחות. מועמדים חייבים בציוני מעבר במקצועות האלה:

א. תנ"ך*

ב. אזרחות

ג. אנגלית

ד.  מתמטיקה

ה. הבעה עברית

ו. היסטוריה (כולל תולדות עם ישראל)

ז. מקצוע נוסף שאינו ברשימה הנ"ל ושנלמד בהיקף של 4 יחידות לימוד לפחות.

* ערבית במגזר הלא יהודי.

בעלי תעודת בגרות ששפת ההוראה במוסד הינה  ערבית

מועמדים בעלי תעודת בגרות /מבחן פסיכומטרי שאינה בשפת ההוראה במכללה במסלול אליו הם נרשמים, צריכים להיות בעלי ציון 80 לפחות בהיקף של 5 יחידות לימוד בלשון עברית.

כמו כן יחוייבו במבחן יע"ל בציון של 110 לפחות.

התעודה חייבת לכלול את מקצועות החובה שקבע משרד החינוך

הסכום של כל יחידות הלימוד יהיה 20 או יותר, וכן נדרש הרכב ייחודי כדלהלן:

 • אנגלית ברמה של 4 יחידות לפחות בציון 60 לפחות
 • מקצוע נוסף כלשהו ברמה של 4 יחידות לפחות, ובכלל זה מקצוע חובה.
 • מתמטיקה ברמה של 3 יחידות לפחות בציון 60 לפחות.

 

חישוב ציון

מחשבון

א. אם הציון במקצועות מתמטיקה ואנגלית הוא 60 או יותר, יש להוסיף נקודות לציון:

4  יח"ל- יש להוסיף 12.5 נקודות

5 יח"ל- יש להוסיף 25 נקודות.

ב. אם הציון במקצועות אחרים הוא 60 או יותר, יש להוסיף נקודות לציון:

4  יח"ל- יש להוסיף 10 נקודות

5 יח"ל- יש להוסיף 20 נקודות.

ג. ממוצע ציון הבגרות המשוקלל שווה לסכום הכפולות של ציוני הבגרות המשוקללים במספר יחידות הלימוד, מחולק בסך כל יחידות הלימוד.

להלן דוגמה לחישוב ציון בגרות משוקלל:

ציון בגרות

יח"ל

ציון

תנ"ך

2

68

ספרות

5

84

גאוגרפיה

5

83

היסטוריה

2

70

הבעה עברית

2

85

אנגלית

5

72

מתמטיקה

3

91

אזרחות

1

69

 

כיצד לחשב?

א. יש להוסיף לציון בספרות 20 נקודות לפי סעיף 2 ב'.

ב. יש להוסיף לציון בגאוגרפיה 20 נקודות לפי סעיף 2 ב'.

ג. יש להוסיף לציון באנגלית 25 נקודות לפי סעיף 2 ג'.

ד. יש להכפיל כל ציון במספר יחידות הלימוד ולסכם את המכפלות הללו.

ה. יש לחלק את הסכום בסך כל יחידות הלימוד שהובאו בחשבון.

 

ציון הבגרות המשוקלל:

דוגמה לחישוב ציון משוכלל:

 68*2 + 104*5 + 103*5 + 70*2 + 85*2 + 97*5 + 91*2 + 69*1  =
                         (2 + 5 + 5 + 2 + 2 + 5 + 2 + 1)                          
                      
(136 + 520 + 515 + 140 +170 + 485 + 273 + 69) = 2308 = 92.32
25                                     25               

 

לפי דוגמה זו הציון של ממוצע הבגרות המשוקלל הוא 92.3

המרת ממוצע הבגרות המשוקלל לציון בסולם הפסיכומטרי:

המרת ממוצע הבגרות המשוקלל בהתאם לנוסחה שלהלן: a*z - b

a = 7.26

b = 116.8

ממוצע בגרות משוקלל = z

ציון הבגרות המשוקלל בסולם הפסיכומטרי בדוגמה לעיל הוא:

553.3 = 116.8 - (92.32 * 7.26)

חישוב ציון משולב

**  ציון משולב = ציון פסיכומטרי + ציון בגרות משוקלל בסולם הפסיכומטרי
                                                         2

 

לדוגמא:

ציון הבגרות המשוקלל בסולם הפסיכומטרי = 553

הציון הפסיכומטרי = 500

526.5 = 500 + 553
                   2
הציון המשולב הוא: 527

 

ניתן לחשב את הציון המשולב בעזרת המחשבון.

חזרה לעמוד תואר ראשון בחינוך גופני