חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

הייחוד בתפיסתה של החסידות היהודית את תרבות הגוף ואת המחול

התנאים הסביבתיים שבהם מתנהלות פעילויות ספורט בבתי הספר באזור הקריות

מועדון הספורט הבית ספרי: צמידות למדיניות ושביעות רצון

האם מומלץ ללמד בנים ובנות משחקי כדור בגישות לימוד שונות?

ההשפעה של אימון כוח איזוקינטי של כופפי הברך בטווח מוגבל של תנועה על הכוח בטווח המלא

כלי מדידה חוצה גבולות: המקרה של השאלון למשאבי התמודדות