חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

בעלי תפקידים רשת חקר


פרופ' משה איילון ראש רשות המחקר

m-ayalon@wincol.ac.il

345

אביבה זאב יועצת מחקר

avivaz@wincol.ac.il

357

ד"ר מיכל ארנון יועצת מחקר ועיבוד נתונים

michalar@wincol.ac.il

358

פרופ' דוד בן-סירא יועץ-על במתודולוגיות מחקריות ועיבוד נתונים

ben-sira@wincol.ac.il

323

פרופ' אורי גולדבורט יועץ-על במתודולוגיות מחקריות ועיבוד נתונים

goldbu1@post.tau.ac.il

231

דינה אולסוונג עריכה לשונית – אנגלית

dina-o@wincol.ac.il

369