דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
מתעניינים בלימודים?

הנשירה של ילדים מפעילות גופנית ומספורט

הנשירה של ילדים מפעילות גופנית ומספורט

ההתמדה בפעילות גופנית והדרכים למניעת הנשירה מהספורט התחרותי

השתתפות, היענות והתמדה בפעילות גופנית בקרב מבוגרים

ההשפעה של הפרעות חזותיות ושל הפרעות קוליות על ביצועים מוטוריים של מתעמלות צעירות

משחקי סמים: יישום תורת המשחקים בבעיית השימוש בסמים בספורט