דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
מתעניינים בלימודים?

מקצוע בתנועה - הכשרת מדריכות בספורט ובתנועה ביחידה ללימודי חוץ בירושלים

אוכלוסיה חרדית קורסים

מובינג - השלוחה החרדית בירושלים שמה לה ליעד להכשיר אנשי מקצוע חרדיים

בתחומי התנועה ולספק את הצורך בקהילה החרדית לקידום הבריאות ולהנפשה במסגרות השונות באוירה חרדית.

מטרות מובינג קורסים לאוכלוסייה החרדית:

הכשרת נשות מקצוע חרדיות ודתיות להדרכה במקצועות התנועה.

הכשרה מקצועית לצורך הציבור החרדי לטיפול בתנועה (ספורט טיפולי, הידרותרפיה), פיתוח תכניות בתחום התנועה להכשרה מקצועית.

עידוד וסיוע לתלמידות מעוטות יכולת.

מומלץ להירשם בהקדם כדי להבטיח מקום בקורסים. מספר המקומות מוגבל.


תהליך ההרשמה:

שלב א - רישום:

המועמדת מתבקשת להמציא את המסמכים האלה:

1. טופס הרשמה (מצורף בסוף החוברת): יש להקפיד ולמלא את הפרטים. פרטים חלקיים או רישום שגוי יעכבו את הטיפול בהרשמה.

2. צילום תעודת גמר של 12 שנות לימוד. 

3. תצהיר מרופא על מצבה הבריאותי של המועמדת המאשר את כשירותה להשתתף בלימודים המעשיים המתקיימים בלקח (מצורף טופס בסוף החוברת). על הרופא לאשר כי על פי מיטב ידיעתו והיכרותו את מצב הבריאות, המחלות, האשפוזים והליקויים הגופניים של המועמדת בעבר ובהווה אין במצבה הגופני או הנפשי דבר העלול למנוע מהמועמדת ללמוד בקורס מדריכות.

4. תמונת פספורט.

5. דמי הרשמה כמופיע להלן בפירוט של הקורסים השונים.

שלב ב - תהליך הטיפול בבקשת ההרשמה:

מבחני קבלה ומיון

מועמדת העומדת בתנאי הקבלה תוזמן בעז"ה למבחני קבלה ומיון שיתקיימו בתאריך שייקבע בהמשך, לפי המועדים שייקבעו לקורסים. מבחני הקבלה יכללו ריאיון אישי. לקורסים המעשיים יתקיימו מבחנים מעשיים.

שלב ג - תוקף להרשמה:

לאחר קבלת תוצאות מבחני הקבלה והמיון תקבל המועמדת שעמדה בכל הדרישות הודעה על קבלתה ללימודים בקורס. 

ההרשמה תיכנס לתוקף אך ורק לאחר הסדרת שכר הלימוד במלואו (שלב ד).

שלב ד - הסדרת שכר הלימוד:

הסדר שכר הלימוד במלואו הוא תנאי להבטחת מקום בקורס וקבלת "אישור לימודים".

למחיר הקורס המשולם בתשלומים יש להוסיף דמי הרשמה בשיק נפרד. שיק זה לא יוחזר (יוחזרו דמי הרשמה לקורסים שלא נפתחו).

הערה: הרשמתה של תלמידה אשר לא תסדיר את תשלומיה בזמן (לפני תחילת הלימודים), תבוטל!

דרכי הגעה

מנהלת היחידה: נעמי ברודינסקי

מקום הלימודים: ירושלים

טל׳: 02-5003808