דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
מתעניינים בלימודים?

דיווח מהשדה: המרכז לטיפוח מחוננים צעירים במכון וינגייט, הלכה למעשה

מערכות חילוף חומרים מטבוליות כגורם המגביל את היכולת לבצע פעילות גופנית

הילד והמצוינות בספורט: תגובות לאימון

תחומים ערכיים וחינוכיים בזיקתם למצוינות בספורט במערכות החינוך הגופני בבתי הספר

סיכויים וסיכונים בהתפתחות הפסיכולוגית של ילדים המשתתפים בספורט תחרותי

הילד והמצוינות בספורט: סיכויים וסיכונים – דו"ח הכנס המדעי הראשון של האקדמיה הישראלית למדעי החינוך הגופני

מבית מדרש למורים למכללה לחינוך גופני

תפיסת התפקיד העיקרי של המורה לחינוך על ידי סוכני חינוך ועל ידי תלמידים