חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

דיווח מהשדה: המרכז לטיפוח מחוננים צעירים במכון וינגייט, הלכה למעשה

במאמר זה מתואר המרכז לטיפוח כשרונות צעירים במספר מקצועות ספורט, שהוקם במכון וינגייט ומתנהל כפנימייה.

הילד והמצוינות בספורט: תגובות לאימון

תחומים ערכיים וחינוכיים בזיקתם למצוינות בספורט במערכות החינוך הגופני בבתי הספר

סיכויים וסיכונים בהתפתחות הפסיכולוגית של ילדים המשתתפים בספורט תחרותי

הילד והמצוינות בספורט: סיכויים וסיכונים – דו"ח הכנס המדעי הראשון של האקדמיה הישראלית למדעי החינוך הג

מבית מדרש למורים למכללה לחינוך גופני

מבית מדרש למורים למכללה לחינוך גופני

תפיסת התפקיד העיקרי של המורה לחינוך על ידי סוכני חינוך ועל ידי תלמידים