דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

ספורט ופוליטיקה בארץ-ישראל, 1948-1918: הכדורגל כמראה המשקפת את היחסים בין היהודים לבין הבריטים

יאיר גלילי, חגי חריף 
 
במאמר זה נבחן את מקומו של הכדורגל בהיסטוריה הפוליטית של הקהילה היהודית בארץ-ישראל, שהייתה נתונה תחת שלטון בריטי, בין השנים 1918-1948. מבחינה כרונולוגית, בתקופה הנסקרת במאמר ניתן למנות תקופות משנה שהיו ייחודיות בכל הקשור ליחסים הפוליטיים שבין היישוב היהודי לבין השלטון הבריטי בארץ-ישראל, ובעקבות זאת בתמורות המהותיות הנוגעות לקשרי הספורט בין הצדדים. הטענה המרכזית העולה במאמר היא שהכדורגל היווה בארץ-ישראל מעין מראה או "נייר לקמוס" לאבחון האקלים הפסיכולוגי של היחס בין היהודים לבין הבריטים: בתקופות של רגיעה ביטחונית לא הפכו חיכוכים רגילים בין שחקנים במגרשי הכדורגל לעימותים אלימים שהשלכותיהם חרגה אל מעבר לתחומי האצטדיונים. לעומת זאת, בשנים שבהן געשה הזירה הפוליטית והצבאית באזור היה בהתפתחויות החיצוניות כדי להשפיע גם על מרקם היחסים העדין שנוצר בין ספורטאים לבין אוהדי הספורט משני הצדדים.