דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

תכנית לימודים שכלולה בה פעילות גופנית לשם התמודדות עם מגוון קשיים בבית ספר: ניתוח יסודות קוהרנטיים

רחל טלמור, אלה שובל

מאמר זה עוסק בתכנית לימודים המבוססת על רציונל המעמיד פעילות גופנית במרכז תהליכים של שינוי בבית הספר. התכנית יושמה כדי לאפשר התמודדות עם מגוון קשיים - הישגים לימודיים נמוכים, בעיות משמעת ואלימות, העדר מוטיבציה להצלחה בלימודים, חוסר כלים ללמידה, קשיים בתקשורת חברתית בין הלומדים לבין עצמם והעדר יוקרה לבית הספר. מטרת המאמר להצביע על מכנה משותף לפעילויות שיושמה בהן תכנית הלימודים - יסודות קוהרנטיים המאפשרים למורים לאמץ את תכנית הלימודים.

אלה היסודות הקוהרנטיים שנותחו במאמר:

א. שמירת הערך של שיתוף פעולה והפעלת אחריות הדדית;

ב. עידוד העצמאות וקבלת אחריות אישית.

בבדיקת הקשר בין הפעילויות הרבות שנעשו במסגרת תכנית הלימודים לבין היסודות הקוהרנטיים נמצא שיסודות אלו אינם מקריים והם קשורים לגורמים שאפשרו למורים להפעיל את תכנית הלימודים. מכך ניתן להעריך שמודעות ליסודות הקוהרנטיים של תכנית לימודים עשויה לסייע למורים לאמצה.

לקריאת המאמר המלא