דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

"השלום האולימפי": עובדה או אגדה?

אוריאל זימרי, ריצ'רד פולידורו 

חקר תולדותיה של יוון העתיקה בכלל ושל המשחקים האולימפיים בתקופה העתיקה בפרט, התברך בשינויים מהותיים בדור האחרון.

המאמר דן בהיבט אחד של המשחקים - "האקכאיריה" או שביתת הנשק האולימפית. שביתת הנשק, אשר זכתה גם לכינויים דוגמת "השלום האולימפי" וה"שלום הקדוש", פורשה שלא כהלכה לעיתים קרובות בתקופה המודרנית. בעבר הושמעה הדיעה שבתקופת המשחקים חלה שביתת נשק מוחלטת בכל מרחביה של יוון. בדור האחרון נתקבלה הדיעה ששביתת הנשק באה להבטיח אך ורק מעבר בטוח להולכים לאולימפיה ולחוזרים ממנה, וכן שהייה ללא הפרעה באולימפיה עצמה בעת המשחקים. ובכלל זה איסור לנשיאת נשק בתחום הפוליס אליס.

המאמר מתייחס לפרשנויות הנכונות והשגויות של "האקכאיריה" ומסתיים בפרשנות השגויה של הוועד האולימפי הבינלאומי בתקופתנו אנו, כולל ההטעיה של ארגון האומות המאוחדות בעניין זה.

לקריאת המאמר המלא