דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

קווי יסוד בהתפתחותו ההיסטורית, החוקתית והטכנית-טקטית של משחק הכדורעף בעולם ובישראל

חיים קאופמן, מרק ורטהיים 

הבנת מצבו של ענף הכדורעף בהווה מצריכה דיון בהתפתחותו מאז היווצרותו ועד מצבו העכשווי. כדי לתאר התפתחות זו יש להתייחס להיסטוריה של הענף בכמה רבדים: התפתחות הרעיון של המשחק לאורך השנים ותהליך הפצתו בעולם, התפתחות עיצובה של החוקה, התפתחות השינויים הסביבתיים והפוליטיים בתקופות השונות שעיצבו התפתחות זו, למשל, כניסת המשחק למסגרת האולימפית, כניסתו לטלוויזיה או פריצתו של כדורעף החופים. הכדורעף כענף ספורטיבי מעשי הושפע מהשינויים שנגרמו עקב הצלחות או כישלונות של מעצמות הכדורעף בתקופות השונות, ומן העיסוק המדעי והתיאורטי בענף במוסדות להשכלה אקדמית ספורטיבית ברחבי העולם. כל אלה השפיעו גם על התפתחותו בישראל.

מכאן גם נגזרות מטרותיו של מאמר זה:

  • הכרת שלבי היסוד של עיצוב משחק הכדורעף
  • הבנת השינויים שחלו בכדורעף כבבואה של התקופה שבה פעל, והשלכותיה של כל תקופה על זו שבאה בעקבותיה.
  • ניתוח השינויים הטכניים והטקטיים לאורך זמן.
  • בחינת העידן המודרני של הכדורעף במשחקים האולימפיים.
  • בדיקת השפעתה של התקשורת בכלל ושל הטלוויזיה בשידור חי בפרט, על דרכו של הכדורעף.
  • דיון בהתפתחות כדורעף החופים והשפעתו על הכדורעף הקלאסי.
  • הבנה של התפתחות הכדורעף בישראל כנגזרת מן ההתפתחות של הענף בעולם והדגשת ייחודיותו מרגע היווסדותו ועד היום.

 

לקריאת המאמר המלא