דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

עיתוי הצגתה של אסטרטגיית למידה בתהליכי רכישה של מיומנויות מוטוריות סגורות בעלות קצב פנימי

קרן גבע, רוני לידור 

מחקרים בלמידה מוטורית דיווחו ששימוש באסטרטגיות למידה בתהליכי רכישה של מיומנויות מוטוריות סגורות בעלות קצב פנימי תורם לטיפוח הלמידה. הנבדקים במחקרים אלה למדו את עקרונות האסטרטגיה לפני תחילת התרגול של המיומנות המוטורית. הם התבקשו להשתמש בעקרונות האסטרטגיה לפני תחילת התרגול של המיומנות המוטורית.

המטרה של המחקר הייתה לבחון את השפעתה של אסטרטגיית חמשת הצעדים(מוכנות, הדמייה, מיקוד קשב, ביצוע, הערכה) המוצגת בעיתויים שונים של תהליך הלמידה על הדיוק והמהירות של ביצוע שתי מטלות: מטלה מוטורית ומטלה מוטורית-קוגנטיבית. ובמילים אחרות מטרת המחקר היתה לבחון את השאלה הבאה: האם עדיף ללמד התנהגות אסטרטגית לפני תחילת התרגול? או שמא יש להתנסות קודם בביצוע המטלה ורק אחר כך להתוודע לעקרונות האסטרטגיה?

שמונים נבדקים הוקצו אקראית לשלוש קבוצות אסרטגיה: 100% (הצגת עקרונות האסטרטגיה בתחילת הלמידה), 75% (הצגת עקרונות האסטרטגיה לאחר תרגול של סדרת ביצוע אחת) ו-50% (הצגת עקרונות האסטרטגיה לאחר תרגול של שתי סדרות ביצוע). הנבדקים למדו שתי מטלות: גלגול כדור על ספסל (מטלה מוטורית) וסידור קלפים (מטלה מוטורית-קוגנטיבית). מדדים של מהירות הביצוע ודיוק הביצוע נמדדו עבור שתי המטלות. ניתוחי שונות נערכו על שלבי הלמידה וההעברה בנפרד. הניתוח הסטטיסטי גילה שנבדקי ה-100% דייקו יותר במטלת הגלגול (של ההעברה) מנבדקי שאר קבוצות הלמידה. נוסף על כך, נבדקי קבוצות האסרטגיה דייקו יותר במטלת סידור הקלפים בסדרת הביצוע השלישית בהשוואה לקבוצת הביקורת. ניתן להסיק מתוצאות המחקר שאסרטגיית למידה משפרת את דיוק הביצוע, אולם לא ניתן להצביע בבירור על העיתוי המועדף של הצגתה בפני הלומדים.

לקריאת המאמר המלא