דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מבחן להערכת איכותן של מיומנויות יסוד תנועתיות בכיתות א'-ד'

ישעיהו הוצלר 

מטרתו של מחקר זה להציג תוקף ונתונים להשוואה במבחן להערכת איכותן של מיומנויות יסוד תנועתיות. זוהי גרסה ישראלית מקוצרת של מבחן אמריקאי נפוץ (Test of Gross Motor Development [TGMD]; Urlich, 1985). הקריטריונים שנבחרו לבדיקה במחקר הם תוקף מבנה, תוקף משווה, ועקביות פנימית של המבחן. 230 ילדים בכיתות א-ד בחינוך הרגיל ו-55 ילדים בכיתות א-ד מן החינוך המיוחד השתתפו במחקר, וייצגו 21 בתי ספר יסודיים מיישובים עירוניים וכפריים ברחבי הארץ.

כלי המחקר כללו את הגרסה הישראלית של המבחן (הוצלר, 1996 א, ב), ופריט קפיצות מצד לצד, מתוך מבחן תיאום גופני (קואורדינציה) כללי (Schilling & Kiphard, 1976) כאמצעי להערכת תוקף משווה. באמצעות ניתוח שונות באוכלוסיית הילדים בכיתות החינוך הרגיל הודגם מבנה דו-גורמי המייצג 56% מהשונות המוסברת בפריטי המבחן. מקדמי העמסה ממוצעים של הפריטים בממדי הניידות והכדור היו 0.69 ו-0.75, בהתאמה. מקדמי עקיבות פנימית אלפא של קרונבך היו 0.66 ו-0.77 בממדי הניידות והכדור, בהתאמה ומייצגים מבנה תקין של המבחן. ניתוח שונות רב גורמי הציג השפעה מובהקת של משתני הרגע (גיל, מגדר, סוג מסגרת חינוך). ההשפעה של המגדר הייתה במובהקות נמוכה יחסית ורק בממד של מיומנויות הכדור.

ממצאים אלה מאוששים את ההנחות התיאורטיות, ששימשו לבדיקת התוקף, בהקשר של התפתחות תקינה וחריגה של מיומנויות מוטוריות. תוקף משווה של המבחן נבדק ביחס למבחן ניתורים מצד לצד המייצג את היסוד התנועתי של תיאום מוטורי גס. הממצאים הצביעו על מתאם בינוני (r=.43, p>.001). על יסוד ממצאי המבחן הוכנו קווי חיתוך המתארים את מספר הקריטריונים המצופה מילדים בקבוצות הגיל והמגדר השונות באחוזון 20 של האוכלוסיה בכיתות החינוך הרגיל והחינוך המיוחד שהשתתפו במחקר.

לקריאת המאמר המלא