דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מבחן הסתגלות למים לילדים ולבני נוער נכים: בדיקת תוקף ומהימנות

ישעיהו הוצלר, ענת חכם 

הספרות המקצועית מציינת עד כמה חשובה הפעילות במים לילדים בעלי נכות ועד כמה ההסתגלות למים אצלם שונה מהסתגלותם של ילדים בריאים בגופם. כלי מדידה הבודק הסתגלות במים משמש ככלי הערכה ליכולתו ולרמתו של הילד הנכה, ומאפשר למורה ולמאמן לתכנן יעדים ומטרות לטיפול. המבחנים הבודקים את יכולת הסתגלותם של ילדים עם נכות לפעילות במים ואת רמתם מעטים, והם לוקים מבחינה מתודולוגית. בארץ פותח מבחן הסתגלות למים שמטרתו לענות על צורך חיוני זה.

מטרת המחקר: לבדוק את מהימנותו ואת תקפותו של מבחן ההסתגלות למים המיועד לילדים עם נכות.
כלי המחקר: מבחן ההסתגלות למים לילדים ולבני נוער עם נכות גופנית הוא כלי תצפיתי, שפותח באיל"ן מרכז ספורט לנכים ברמת גן, במסגרת עבודה במים עם ילדים נכים. המבחן חובר בשנת 1993, ונערכו בו כמה שינויים כדי להתאימו לשימוש באוכלוסיות מגוונות. כיום המבחן בנוי מ - 22 פריטים ומסולם דירוגי של 4 נקודות.
אוכלוסיית המחקר: במחקר השתתפו 40 ילדים ובני נוער עם נכות התפתחותית (בעיקר נפגעי שיתוק מוחין) בני 4 - 22, המשתתפים בפעילות בבריכה כחלק מהתכנית הטיפולית שלהם.
תוצאות המחקר: מהימנות המבחן נבדקה על ידי בדיקה משווה בין שופטים ובמדידות חוזרות בפער של שבוע. המתאם בין השופטים היה 99. ובמדידות החוזרות 97. בשתי המדידות המובהקות הסטטיסטית הייתה גבוהה מאוד. תוקף הקריטריון של המבחן נבדק באמצעות מבחן T. ההשערה כי הוא מבחין באופן מובהק בין קבוצות שלהן פגיעה קשה ובין קבוצות שלהן פגיעה קלה, אוששה.

לקריאת המאמר המלא