דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

פעילות "אגודת הפועל" בדמשק ובבירות בין שתי מלחמות העולם

נחום מנחם 

הקמתה של "אגודת הפועל" בסוריה ובלבנון בשנות השלושים, על רקע הפעילות הציונית הארצישראלית, נועדה לתגבר את הפעילות הציונית של הנוער היהודי במרחב הסורי. בכך הייתה אגודת "הפועל" בסוריה ובלבנון שונה מ"התאגדות הפועל" בארץ-ישראל, שחבריה עסקו בפעילות ספורטיבית בלבד. האגודות בסוריה ובלבנון עסקו בנוסף לפעילותם הספורטיבית, גם בארגון שיעורי ערב בעברית, הבריחו מהגרים יהודים ממזרח וממערב אירופה לארץ-ישראל בעליות בלתי לגאליות, ארגנו טיולים, מפגני התעמלות ואיסוף כספים למען הקרנות הלאומיות. אך מעבר לכל זאת נטעה הפעילות הספורטיבית ב"אגודת הפועל" בקרב חבריה בסוריה ובלבנון תחושה של ביטחון ושל שייכות למפעל הציוני בנרקם באותם שנים בארץ-ישראל.

לקריאת המאמר המלא