דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מהסטדיום אל המדיום

יאיר גלילי 

אחת הסוגיות המרכזיות ביחסים בין הטלוויזיה ובין הספורט היא המעבר מצפייה באיצטדיון (Stadium) לצפייה בו באמצעות המדיום (Medium) המתווך, קרי הטלוויזיה. מכאן עולה השאלה מה היא נקודת הצפייה שיש בכוחה להעניק הנאה רבה יותר? התשובה לשאלה זו אינה פשוטה כלל, שכן כפי שעולה מן הדיון במאמר זה בשתי דרכי הצפייה טמונים הן יתרונות והן חסרונות.

הטענה המרכזית במאמר, הנשענת על ממצאי מחקר בולטים בתחום זה, היא שלמרות ההתפתחות הרבה שחלה בשנים האחרונות באמצעים טכנולוגים - הצילום במצלמות רבות ומזוויות שונות והאפשרות על הצופים לנתבן - ספק אם יש בכוחו של המדיום המתווך להוות תחליף לצפייה הבלתי אמצעית במציאות המתרחשת לנגד עיניהם של הצופים שהיא פועל יוצא מן הנוכחות הפיזית שלהם באיצטדיון.

לקריאת המאמר המלא