דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

התנאים הסביבתיים שבהם מתנהלות פעילויות ספורט בבתי הספר באזור הקריות

טל ענתבי, יהושע רוטין 

בחוזר המנכ"ל של משרד החינוך (חוזר מיוחד י"ד, התשנ"ב, 1992) פורטו התקנים והכללים למיקומם של מתקני הספורט בבתי הספר, כמו המגרש הפתוח ומסלולי הריצה, אך אין בחוזר זה התייחסות להיבטים האקולוגיים ולמטרדי הרעש וזיהום האוויר שמקורם בכלי הרכב החולפים בקרבת מתקנים אלה. לפיכך המטרות של מחקר זה אלה הן:

1. לבדוק האם מתקני הספורט, כמו מסלולי הריצה או מגרשי הספורט בבתי הספר, קרובים למקורות זיהום האוויר ולמטרדי הרעש, והאם ישנה מחיצה בין מקורות הזיהום לבין מגרשי הספורט.

2. לבדוק האם מסלולי הריצה הארוכה חורגים מתחום בית הספר, ואם כן, האם הם עוברים בקרבת צירי תנועה הומים שזיהום האוויר בהם רב. לבדיקת הנושא נדגמו שלושים ושישה בתי ספר באזור הקריות, ונבדקו בהם התנאים האלה: מיקומו של מגרש הספורט הבית ספרי, הימצאות מחיצות טיהור סביב בית הספר, סוג הכביש הסמוך לבית הספר ורמת המינוע בו, מיקומם של מסלולי הריצות הקצרות והארוכות וקיום מוקדי זיהום אפשריים אחרים בקרבת בתי הספר.

אלה הם ממצאי המחקר:

א. מגרשי הספורט שנבדקו אכן ממוקמים בתחומי בית הספר. עם זאת רוב בתי הספר סמוכים לכבישים, גם לאלה הנחשבים סואנים ורועשים. אף על פי שמכלי הרכב הרבים החולפים בהם נפלטים גדים רעילים לסביבה, רק במקצת בתי הספר קיימת מחיצת טיהור, כמו עצים או חומה בנויה.

ב. ברוב בתי הספר מסלולי הריצות הארוכות ורק חלק מהריצות הקצרות מבוצעות מחוץ לחצר בית הספר ולאורך כבישים.

ג. בקרבת שני בתי ספר נמצאו מוקדים אפשריים לזיהום אוויר, כמו מפעל כימי ובריכת שחייה.

לאור הממצאים האלה מומלץ:

  1. לטעת עצים שישמשו כמחיצות טיהור, במיוחד לאורך הגדר הסמוכה לכביש;
  2. לתכנן מחדש את מרחב הפעילות בחזר בית הספר, כך שכל הריצות הקצרות יתנהלו בתוך חצר בית הספר;
  3. לאסור בהוראת המנכ"ל ריצות ארוכות לאורך צירי תנועה סואנים;
  4. לבחון את האפשרות להקים איצטדיול מרכזי לשירות המורים והתלמידים בריצות ארוכות ובפעילויות ספורט אחרות;
  5. למנוע בקרבת בתי הספר את הקמתם של מפעלים או של חברות העלולים לזהם את האוויר, ואם מפעלים אלה כבר הוקמו, יש למנוע מהם מתן רישיון עסק.

לקריאת המאמר המלא