דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

קליטה של מורים מתחילים מנקודת מבטו של מנהל בית הספר

רחל טלמור, אילנה ארליך, איתן אלדר 

למורה לחינוך הגופני ולעבודתו מספר מאפיינים ייחודיים הן בהשוואה למורים כלליים והן בהשוואה למורים מקצועיים אחרים. מאפיינים אלה יכולים להשפיע על ציפיות המנהלים מהמורים לחינוך הגופני ועל סוג העזרה שהם מציעים. מטרות הסקר הן לבדוק את ציפיות המנהלים ממורים מתחילים לחינוך הגופני ואת העזרה שהם מציעים להם, ולהשוות לציפיות ולעזרה שהם מציעים למורים הכלליים, כפי שנמצאו בסקר קודם (טלמור, נאבל-הלר וארליך, 1997).

שלושים ושניים מנהלים בבתי ספר ענו על שאלון אנונימי סגור, ובו נבדקו ציפיות המנהל מהמורה המתחיל לחינוך הגופני והתמיכה שמציע המנהל. נבדקה השכיחות בכל אחד מהתחומים ונערכו מבחני חי בריבוע להשוואה בין נתוני המורים הכלליים לבין נתוני המורים לחינוך הגופני. ציפיות המנהלים מהמורים לחינוך הגופני הן בעיקר בתחום התכונות האישיות, העבודה בצוות וחיבוב המקצוע על התלמידים. עזרת המנהל כוללת "דלת פתוחה", הצמדת מורה ותיק ומתן מידע על מדיניות בית הספר. בהשוואת הציפיות של המנהלים מהמורים המתחילים לחינוך הגופני לעומת ציפיותיהם מהמורים המתחילים הכוללים נמצא, כי המנהלים מצפים מהמורים לחינוך הגופני יתר הגינות, מוטיבציה, יושר וכנות. המנהלים מציעים עזרה רבה יותר למורים לחינוך הגופני במתן אפשרות ל"דלת פתוחה", גיבוי למעשי המורה ומתן מידע על השתלמויות מקצועיות. המנהל מציע עזרה רבה יותר למורים הכוולים בהנחיה אישית.

לקריאת המאמר המלא