דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

שילוב של הדגמה בתהליכי למידה של מיומנויות מוטוריות: סקירת ספרות וממצאי מחקר עדכניים

רוני לידור, רחל ריימן 

השימוש בהדגמה בתהליכי רכישה של מיומנויות מוטוריות הוא רב ומגוון. במחקרים רבים בלמידה מוטורית נבחנו היבטים שונים הקשורים במתן ההדגמה בעת התהליך של רכישת המיומנות. בנוסף לכך, יעילות ההדגמה בתהליכי למידה נבחנה גם כשההדגמה מלווה ביישום טכניקות למידה/הוראה נוספות, כמו מתן משובים, הסברים מילוליים והשתתפות של יותר ממדגים אחד בתהליכי הלמידה.

למאמר זה, המתבסס על סקירת ספרות, שלוש מטרות: (א) לבחון את יעילות ההדגמה בתהליכי למידה של מיומנויות מוטוריות תוך שילובה עם טכניקות הוראה/למידה נוספות, (ב) לבחון את הסוגיה של רמת המיומנות על המדגים בתהליכי למידה של מיומנויות מוטוריות, ו-(ג) להמליץ למורה לחינוך הגופני ולמאמן הספורט כיצד יש להשתמש ביעילות בטכניקת ההדגמה, וזאת בהתבסס על ממצאי המחקר.

בסקירת הספרות שלושה חלקים עיקריים: גורמים התפתחותיים, פסיכולוגיים ופדגוגיים הקשורים בהדגמה מדווחים בחלק הראשון של המאמר. החלק השני של המאמר דן בסוגיה של רמת המדגים ובגורמים נוספים כמו מתן משוב, המתלווים לפעולת ההדגמה. המלצות יישומיות למורה לחינוך הגופני בנוגע לאופן שבו ניתן לנצל ביעילות את ההדגמה בשיעורים מוצגות בחלקו האחרון של המאמר. במאמר מובאות דוגמות של מיומנויות מוטוריות, הנלמדות במסגרת השיעורים לחינוך הגופני, ושניתן לרכוש ביעילות רבה יותר עקב השימוש בטכניקת ההדגמה.

לקריאת המאמר המלא