דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

טכניקות תדרוך בתהליכי הוראה ולמידה בחינוך הגופני: היבטים תיאורטיים ומעשיים

נורית הררי, רוני לידור, ישראל הררי

מתן הסבר מילולי ושימוש בהדגמה הן מיומנויות הוראה שכיחות ביותר בתהליכי למידה של מיומנויות מוטוריות סגורות ופתוחות. טכניקות אלו מיושמות כל אחת בנפרד, אך גם כשהן משולבות במהלך השיעורים לחינוך הגופני. היתרונות והחסרונות של טכניקות התדרוך מדווחים בהרחבה בספרות. על המורה לחינוך הגופני למצוא את השילוב המתאים בין שתי טכניקות תדרוך אלו כדי להתאימן לקבוצת הלומדים. כדי לעשות זאת על המורה ליישם ממצאי מחקרים המייצגים תחומי דעת שונים, כמו למידה מוטורית, פדגוגיה של החינוך הגופני ופסיכולוגיה של החינוך.

למאמר זה, המבוסס על סקירת ספרות, שלוש מטרות: (א) להשוות בין טכניקות התדרוך השונות בתהליכי ההוראה והלמידה של מיומנויות מוטוריות, (ב) לבחון את השילוב המועדף בין הטכניקות השונות של התדרוך, ו-(ג) לספק למורה לחינוך הגופני כלים מעשיים כדי לתדרך ביעילות את תלמידיו במהלך השיעור. המאמר מתמקד באפשרויות ההתאמה בין טכניקות התדרוך לבין רמת הלומדים ומוכנותם ללמוד מיומנויות מוטוריות סגורות ופתוחות. דוגמאות מספר של תהליכי למידה של מיומנויות מוטוריות מדווחות במאמר וממחישות את היישום של ממצאי המחקרים העוסקים בטכניקות התדרוך. המלצות יישומיות למורה לחינוך הגופני ודרכים להשביח את השימוש בטכניקות אלו מובאות בחלקו האחרון של המאמר. 

לקריאת המאמר המלא