דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

שיתוף מורים לחינוך גופני בקבלת החלטות בבתי-ספר

רונית הנגבי, נעמי פייגין

שיתופם של מורים בתהליכי קבלת החלטות בבתי-ספר, העומד במרכזם של מחקרים רבים בתקופה האחרונה, נחשב כמרכיב מרכזי המאפשר הכנסת שינויים לבית-הספר וקשור לרמת הדינמיקה הבית-ספרית.

המחקר המדווח במאמר זה מבקש לבחון את מידת השיתוף של מורים לחינוך גופני בתהליכי קבלת החלטות בבתי-ספר בישראל. המחקר מתמקד באופן שבו גורמי רקע אישיים של המורים ומשתני בית-ספר תורמים למידת השיתוף של המורים לחינוך גופני בהשוואה למורים אחרים ובוחן כיצד מושפעים קשרים אלו מרמת הדינמיקה הבית-ספרית.

הממצאים מצביעים על כך כי מידת שיתופם של מורים לחינוך גופני בתהליכי קבלת החלטות קשורה בעיקר ברמת בית-הספר ובמילוי תפקידים המוצעים להם יותר מאשר ברמת הדינמיקה הבית-ספרית. מורים לחינוך גופני בבתי-ספר יסודיים משותפים פחות בתהליכי קבלת החלטות בהשוואה למורים אחרים, בעוד שברמת חטיבת הביניים העצמאית ובבתי-ספר שש-שנתיים משותפים מורים לחינוך גופני יותר ממורים אחרים ואילו בחטיבות העליונות לא משותפים כל המורים בתהליך זה.

ממצאי המחקר מצביעים על כך שבאותם רמות שבהן לספורט תפקיד מרכזי בעיצוב מדיניות, בסימון ייחודיות ושיווק בית-ספר עולה מידת השיתוף של המורים לחינוך גופני.

לקריאת המאמר המלא