דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

תרבות הפנאי והחינוך לפנאי לקראת המאה ה 21: חיזוי העתיד, מגמות, התפתחויות וכיווני פעולה אפשריים

הלל רסקין

שעות הפנאי הולכות ותופסות מקום נכבד בהתייחסות ובביקוש לתכניות ולשירותים מצד אזרחים בכל המדינות המפותחות בעולם, וישראל בתוכן. במקביל, גוברת ההתייחסות ומושקעים מאמצים מצד מעצבי המדיניות בממשל, במוסדות ציבור ובגופים כלכליים רבים להגביר את ההיצע ולספק ביקוש זה. 

לקראת שנת 2000, הולכים ומתרבים מאמרים המנסים לחזות התפתחויות וצרכים ברבע הראשון של המאה ה-21 בתחומים שונים המשפיעים על הפנאי. חיזוי זה חיוני ביותר להכרת כיווני ההתפתחות בתחומי העבודה, באפיוני המועסקים, בטכנולוגיה, בתחבורה, בכלכלה, בחברה, בבריאות, בסביבה ובחינוך, אשר ישליכו על התפתחות הפנאי ועל שירותי הפנאי.
מטרות המאמר הן: להגדיר את המושג "פנאי", לפרט התפתחויות וכיוונים רלוונטיים בעולם ובישראל, ולהצביע על תחום החינוך לתרבות הפנאי כתחום חיוני להשפעה, הן על הביקוש והן על ההיצע של תכניות ושל שירותים בעתיד. מטרות המאמר תושגנה על ידי סקירה ספרותית רחבה של מקורות רלוונטיים לפרקי העבודה השונים.


ממצאי המאמר מצביעים על המקום המרכזי ועל החשיבות המיוחסים לפנאי בחיי החברות המודרניות בעולם בכלל, ובחברה הישראלית, בחלק מהן, בפרט. אלה יבואו לידי ביטוי בעיקר בהפתחתת שעות העבודה ובשינוי העיסוקים בעבודה, ובמקביל בהגדלה ניכרת של שעות הפנאי היומיות, השבועיות, של החופשות השנתיות ושל מספר השנים שהם ישהו אנשים בגימלאות. כל אלה יצריכו היערכות למתן היצע של חינוך לפנאי ושל תכניות ושירות לאזרחים והתאמתם לצרכים משתנים, כדי להשפיע בצורה חיובית על איכות החיים של האזרחים.

לקריאת המאמר המלא