דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

שיקולי המערכת של כתב עת בהחלטה האם להוציא לאור כתב יד (manuscript) בנושא מדעי

נבט אפרתי

כתיבת החיבור המדעי, כל הכרוך בתהליך הוצאתו לאור ואיתורו לאחר מכן על ידי הקוראים - מחייסים יחסי גומלין בין המחבר, לבין העורך (והמערכת) ולבין העורכים של מאגרי המידע. הידיעה וההבנה כיצד פועל כל אחד מהמשתתפים בתהליך, מאפשרים עבודה חלקה, רצופה ושוטפת, שבסופה יהיה ניתן להציג מאמר איכותי ברמה אקדמית גבוהה, הניתן לאיתור על ידי המשתמש.

מטרות המאמר נגזרות מתפיסה זו הנן שתיים. להבהיר את אמות המידה להערכה של כתב היד בשלושה תחומים: התאמת כתב היד למדיניות הפרסום של המערכת; הערכה אקדמית של כתב היד; הערכה של מידת ה"ידידות" של הכתיבה, דהיינו, באיזה מידה דרך הכתיבה מאפשרת לקרוא את החיבור ברהיטות ולהבין בקלות את עיקרי הדברים. המטרה השנייה הינה, להצביע על חלקי החיבור שבעזרתם המשתמש עשוי לאתר את החיבור הדרוש לו לצרכיו.
המאמר מגדיר את אמות המידה, הנהוגות במערכת ההוצאה לאור, מבהיר בקצרה את תרומתה ואת חשיבותה של כל אמת מידה, ובכך נותן כלי יעיל בידי המחבר להעריך את כתב היד שלו בטרם הגיעו לידי העורך.

לקריאת המאמר המלא