דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הנשירה של ילדים מפעילות גופנית ומספורט

שולמית רביב, אמה גרון 

תופעת הנשירה של ילדים מפעילות גופנית מעוררת דאגה, לא רק משום שהפעילות הזו משפיעה באופן חיובי על התפתחותם הכללית ועל בריאותם של הילדים, אלא גם משום שפעילות גופנית בגיל הילדות קובעת את סגנון החיים ואת העיסוק של הפרט בתחום זה גם בגיל המבוגר. מאז שנות ה- 70 המאוחרות החלו לחקור את תופעת הנשירה. החוקרים ביקשו לאתר ולהבין את הסיבות להופעתה במטרה לצמצם את הסכנה להתרחשותה. המאמר שלנו מבוסס על סקירת מחקרים אלה. ממצאי המחקר מלמדים על קיומן של סיבות רבות ומגוונות, הקשורות זו בזו ומשפיעות על הנשירה מהפעילות הגופנית ומהספורט. נמצא כי הסיבות לנשירה הן אינדיבידואליות, קשורות באופי הפרט, בפעילות ובמצב הספציפי.

המחקרים השונים מצביעים רק על כיוון כללי שיש ללכת בו כדי להימנע מתופעה זו. הם מציגים את הגורמים בעלי ההשפעה הפוטנציאלית ואת התנאים שבהם הם פועלים. תמונה ברורה יותר על הדרך להימנע מנשירה ניתן למצוא במחקרים על פעילים שנשרו מהפעילות הגופנית, ולאחר מכן חזרו לעסוק בה. מכאן עולה כי רצוי בכל מקרה של נשירה לבדוק לגופו של עניין.

לקריאת המאמר המלא