דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

ההתמדה בפעילות גופנית והדרכים למניעת הנשירה מהספורט התחרותי

דובי לופי

המאמר עוסק בגורמים שונים המביאים להתמדה בפעילות ספורטיבית. בתחילה מצוטטים מחקרים הדנים בנושא ההתמדה ובאפשרויות להשיגה אצל ספורטאים, כשההתמקדות היא בהתמדה בפעילות ספורטיבית לעומת הנשירה ממנה. בהמשך נסקרים גורמים שנמצאו בחקר ההתמדה בעיסוק בספורט תחרותי: גורמים חיצוניים, גורמים פנימיים וגורמי-אימון. ההתמקדות של המאמר היא בתכונות האישיות הקשורות להתמדה בספורט. המאמר מצביע על מגוון רחב של מאפייני אישיות, שנמצא ביניהם מתאם משמעותי, מבחינה סטטיסטית, ליכולת ההתמדה. מסיכום הממצאים השונים ניתן לנסח "ההנחיות למאמן", המבקש לעזור לספורטאים להתמיד בספורט התחרותי ולמנוע נשירה טרם זמנה.

לקריאת המאמר המלא