דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

השתתפות, היענות והתמדה בפעילות גופנית בקרב מבוגרים

הלל רסקין

חוקרים שונים, בעיקר מתחומי הפסיכולוגיה והסוציולוגיה של הספורט, עוסקים מזה שנים הן באיסוף נתונים על שיעור העיסוק בפעילות גופנית בקרב ציבור המבוגרים בארצות שונות, והן בלמידת הגורמים המביאים להשתתפות בפעילות גופנית ולהתמדה בה או לנשירה ממנה. במאמר זה נסקרת התופעה הכלל עולמית (אוניברסלית) של ההשתתפות או של ההמנעות מפעילות גופנית. מוגדרים מושגי יסוד רלבנטיים לתופעה זו ומובאים הממצאים המחקריים העיקריים, המנתחים גורמים המשפיעים על ההיענות וההתמדה בפעילות ועל נשירה ממנה במהלך חיי המבוגר, ומעלים תיאוריות שונות להסברת תופעות אלה. כמו כן, נדונים במאמר הדרכים הרצויות להפחתת ההימנעות הכלל עולמית (האוניברסלית) מפעילות גופנית.

לקריאת המאמר המלא