דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

ראשיתם של דיווחי הספורט בעיתונות העברית המנדטורית

חיים קאופמן 

דיווחי הספורט בעיתונות הישראלית (התופשים כיום מקום מרכזי בעיתונות), החלו להופיע עם צאתם לאור של העיתונים העבריים היומיים ("הארץ", "דאר היום" ו"דבר") בשנות העשרים. המאמר מתאר ומנתח את ראשיתם של דיווחי הספורט בעיתונות העברית ובביטאוני אגודות הספורט בהתייחס למרכיבים השונים של הדיווח העיתונאי.

ניתוח הידיעות והמאמרים מימי ראשית העיתונות משקף את יחסה של העיתונות לספורט ואת מעמדו הנמוך של הספורט בכלל: רוב דיווחי הספורט היו קצרים ושוליים, שהתייחסו ברובם למשחקי כדורגל וסיפקו מידע מועט. הופעת מדורי ספורט בעיתונות אמנם הרחיבה מעט את היריעה, אך היו אלה לרוב מדורים אישיים שלא הבחינו בין ידיעות לדעות, והם אף לא הופיעו באופן סדיר. ברור היה כי דעתם של הקוראים לא היתה נוחה מאופיו של דיווח זה.

שנות העשרים היו השנים שבהן החלה הפוליטיזציה של הספורט בארץ-ישראל: המאמרים, מכתבי הקוראים, הידיעות שזכו לסיקור נרחב ואף ביטאוני אגודות הספורט נתנו יותר ביטוי למחלוקות האידיאולוגיות בין אגודות הספורט מאשר לתיאורים של אירועי ספורט.

ברור אם כן, כי הדיווח העיתונאי בשנותיו הראשונות היה לקוי והקשה על מי שחפץ לדעת את אירועי הספורט באותם השנים. עם זאת, תופעות אחדות המאפיינות את דיווחי הספורט של היום החלו כבר בראשיתה של העיתונות העברית, ובעיקר אמורים הדברים בדיווחים ממגרשי הכדורגל.

לקריאת המאמר המלא