דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

פעילות מוטורית יצירתית כאמצעי לשיפור איכות חייהם של אנשים בעלי פיגור שכלי קל ובינוני

יעל אלמוסני, שונית רייטר 

מטרת המחקר היא לבחון האם חל שיפור בתפיסתם של אנשים בעלי פיגור שכלי קל או בינוני על איכות חייהם בעקבות פעילות מוטורית יצירתית. במחקר השתתפו 74 בוגרים שגילם הממוצע 27 שנים. הנבדקים חולקו לשתי קבוצות שוות: קבוצה אחת עסקה בפעילות מוטורית יצירתית, בנוסף להשתתפותה בשיעורי החינוך הגופני, ואילו הקבוצה האחרת, ששימשה כקבוצת ביקורת, השתתפה רק בשיעורי החינוך הגופני הרגילים. במהלך המחקר ניתן לכל המשתתפים שאלון שבאמצעותו נבדקת התפיסה של איכות החיים, ובו שאלות בארבעה תחומים: שביעות רצון, תחושת יכולת, עצמאות ואינטגרציה חברתית.

הממצאים שהתקבלו מצביעים על עלייה ניכרת בכל ארבעת התחומים אצל המשתתפים בתכנית ההתערבות בהערכתם את איכות חייהם בהשוואה לקבוצת הביקורת.

לצפייה במאמר המלא