דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הצבת מטרות כאמצעי להגברת ההניעה בספורט: מחקר ויישום

מיכאל בר-אלי 

הצבת מטרות לצוך שיפור הביצוע בספורט נעשתה מקובלת יותר ויותר. במאמר זה נסקרים בקצרה תולדות החקר של הצבת המטרות בפסיכולוגיה בכלל, ובתחום הספורט בפרט. בהמשך, מוצגות תוצאות של מספר מחקרים, שנערכו בנושא זה בישראל במטרה לבדוק את ההשערות המרכזיות בתיאוריה של לוק ולאתאם (Locke & Latham,1985), בתחום הספורט והפעילות הגופנית. המחקרים הנסקרים מתייחסים: 

  • לספציפיות/קושי המטרה ולקרבת/זמניות המטרה.
  • לקרבת/זמניות המטרה בקרב אוכלוסיות מיוחדות.
  • לספציפיות/קושי במטרה ולקושי/אפשרות השגתה.

באופן כללי נראה כי תוצאות המחקרים תומכות בתיאוריה של לוק ושל לאתאם. כמו כן, מוצגות מספר דוגמאות ליישומים אפשריים של הצבת מטרות בתחום הספורט והפעילות הגופנית. הדוגמאות הללו מתייחסות לכדורסל, לפציעות ספורט ולפיתוח כוח. בעתיד, מומלץ לנקוט בגישה הטרנסאקציוניסטית כדי לקדם את המחקר ואת היישום בתחום זה.

לצפייה במאמר המלא