דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יכולת גופנית אירובית של נכי צה"ל המשתמשים בכסא גלגלים

ישעיהו הוצלר, שי אוחנה 

בספרות המקצועית יש המלצות רבות לאימון גופני אירובי לנכים המשתמשים בכיסא גלגלים. ההשפעה העיקרית של האימון מתבטאת בתפקודי לב ריאה משופרים ותפקוד תנועתי יעיל יותר במשימות היום יום.

במאמר זה נסקרות הדרכים לאימון גופני אירובי של נכים המשתמשים בכיסא גלגלים, ומוצעת עבורם תכנית אימונים מפורטת לעבודה בחדר כושר. בנוסף, נערך סקר ארגומטרי לבדיקת מצב הכושר הגופני האירובי של 21 נכי צה"ל, נפגעי חוט שדרה וקטועים המשתמשים בכיסא גלגלים, חברי בית-הלוחם באפקה, תל אביב. ממצאי הסקר הציגו הבדלים מובהקים בולטים [p=0.00; t (2.20) =3.57] בהספק המרבי בין הספורטאים ההישגיים (ממוצע = 122.4+/-36.7) לבין העוסקים בספורט באופן מזדמן (ממוצע=65.4+/-27.3). כן נמצא מתאם נמון בין ההספק המרבי ובין הדופק המרבי (r=.48), (r=.22) בקרב הספורטאים ההישגיים והמזדמנים בהתאמה, וקשר הפוך בין שיעור הפגיעה, לבין הדופק ולבין ההספק בנפגעי חוט השדרה. השוואת הישגים של נכי צה"ל שנבדקו בסקר זה להישגים ממדגמים בחו"ל מצביע על כושר גופני נמוך, בעיקר על הלא-ספורטאים. לפיכך, ממליצים החוקרים להעדיף אימון גופני אירובי לאוכלוסיה זו.

לצפייה במאמר המלא