דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

תפיסת התפקיד העיקרי של המורה לחינוך על ידי סוכני חינוך ועל ידי תלמידים

 דוד בן סירא, נבט אפרתי 

תפיסת תפקיד ההוראה על ידי המורה, מכתיבה למעשה את מעשה-ההוראה. הווה אומר, כיצד יתרגם המורה את מטרות ההוראה להתנהגויות הוראה ולסגנונות ההוראה.

סטודנט המכשיר את עצמו להוראת מקצוע החינוך הגופני מגבש לעצמו התנהגות הוראה לפי הדרך בה הוא תופס את תפקידו העיקרי. הוא מושפע הן מתכניות הלימודים בחינ"ג, הן מסוכני החינוך (מפקחים לחינ"ג, מורים מאמנים ומד"פים)ף והן מהמשוב שהוא מקבל מהתלמידים.
מטרת המחקר זה להשוות את תפיסת התפקיד העיקרית של המורה לחינוך גופני בעיני כותבי תכניות הלימודים, בעיני סוכני החינוך ובעיני התלמידים.
נתוני המחקר נאספו בעזרת שאלונים שחולקו לסוכני החינוך ולתלמידי שנה י"ב, ובעזרת ניתוח קונצפטואלי של תכנית הלימודים לחינוך הגופני.
הממצא העיקרי מצביע על כך, שהתלמידים תופסים את עיקר תפקידו של המורה לחינוך גופני כספק של "כיף" ובידור. לעומתם משרד החינוך תופס את תפקיד המורה כתפקיד של מורה מקצועי. תפיסת המד"פים דומה יותר לתפיסת משרד החינוך. המפקחים תופסים את תפקיד המורה לחינ"ג דומה יות לתפיסת התלמידים, והמורים המאמנים תופסים את עיקר תפקידו של המורה-כמאמן.

לצפייה במאמר המלא