דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

תחומים ערכיים וחינוכיים בזיקתם למצוינות בספורט במערכות החינוך הגופני בבתי הספר

הלל רסקין 

המאמר מציג את הבעייתיות, מבחינה ערכית וחינוכית, הנובעת מהדגשת המצוינות בספורט במסגרת מערכת החינוך הגופני בבתי הספר, אף על פי שבידי המצדדים בהשגת מצוינות זו מצויה רשימה ארוכה של ערכים ויכולות הנובעים, כביכול, מהשתתפות הילד בפעילות כזו. הבעייתיות נובעת מתת-פעילות, מפעילות יתר, מפעילות לא נכונה ומפעילות לא נכונה במזיד, המונעים התייחסות מאוזנת לחינוך הגופני בבתי הספר. 

המאמר מציג קווים מנחים, שלדעת המחבר, עשויים לסייע בהשגת מטרות החינוך הגופני בצורה טובה יותר, וביניהם פיתוח מנגנוני בקרה ייחודיים למערכות הספורט ההישגי בבתי הספר.

לצפייה במאמר המלא