דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

דיווח מהשדה: המרכז לטיפוח מחוננים צעירים במכון וינגייט, הלכה למעשה

גלעד ויינגרטן 

במאמר זה מתואר המרכז לטיפוח כשרונות צעירים במספר מקצועות ספורט, שהוקם במכון וינגייט ומתנהל כפנימייה. המאמר מונה את הגורמים שהביאו להקמת המפעל, את דרכי הביצוע, את סדר היום הספורטיבי הכולל כ-10 אימונים שבועיים, ואת הטיפול הרפואי לו זוכים החניכים.

דגש מיוחד במפעל זה מכוון ללימודיהם של החניכים, המקבלים במידת הצורך סיוע אישי, הנושא החינוכי-חברתי מודגש מאחר שהתפיסה הכוללת היא של חינוך אזרחי לעתיד.
התוצאות הספורטיביות, ברמה הבינלאומית שהושגו עד כה, מצדיקות את הקמת המפעל ואת העלויות הכרוכות בהפעלתו, אם כי דרוש ניתוח תקופתי של כל ענף כדי לבדוק את הישגיו ואת כדאיותו במסגרת הכוללת של הספורט הישראלי.

לצפייה המאמר המלא