דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הזיקה הרעיונית בין ספורט הפועלים לבין התאגדות "הפועל" בתקופת המנדט

חיים קאופמן 

ההתאגדות לספורט "הפועל", שהוקמה בשנות העשרים הושפעה מספורט הפועלים הבינלאומי, שפעל בשנות הקמתה. במאמר נבחנים היסודות הרעיוניים שאימצה התאגדות "הפועל", כפי שבאו לידי ביטוי במקורותיה ובמטרות שלשמן הוקמה.

במאמר מתוארים הרעיונות המרכזיים של ספורט הפועלים אשר נועד לשמירה על בריאות העובד במקום עבודתו ולשמש השלמה לעיסוקו. הספורט במתכונת זו נוגד את רעיון הספורט הכללי, שנתפש כבורגני, על מכלול ערכיו השליליים. זו ספורט ייחודי של פועלים המיועד להמונים, שיש בו דגש על העממיות והוא מתכוון לפועל ולא לספורטאי המיומן.
בנוסף לכך ספורט הפועלים נועד גם להקמת כוח שיגן על מעמד הפועלים וישמש כאמצעי לחינוכו.
התאגדות "הפועל" אימצה את הערכים המעמדיים, אך עם זאת הדגישה ערכים לאומיים, וראתה עצמה כחלק מתנועת העבודה הארץ-ישראלית ששמה לה כמטרה להנהיג את החברה החדשה שנוצרה בארץ-ישראל.

לצפייה במאמר המלא