דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

תגובות פסיכופיסיולוגיות לצניחה בקרב צנחנים מנוסים ובקרב צנחנים לא מנוסים

מיכאל בר-אלי, ברקת פלק 

שני מדדים מקובלים המשקפים מצבי לחץ הם קצב הלב והחרדה. במחקר זה נבדקה השפעת הלחץ הפיזי והרגשי, הכרוכים בספורט הצניחה, על צנחנים מנוסים ועל צנחנים בלתי מנוסים. קצב הלב נוטר מרגע ההמראה ועד לרגע הנחיתה. רמת החרדה נמדדה לפני ההמראה. קצב הלס נמצא מואץ יותר אצל הצנחנים הבלתי מנוסים מאשר אצל הצנחנים המנוסים, במיוחד בהמראה וביציאה מהמטוס. עם זאת, כאשר חושב הדופק כאחוז מהדופק המרבי לא נמצאו הבדלים בין שתי הקבוצות.

לא נמצא הבדל מובהק ברמת החרדה בין שתי הקבוצות, אף על פי שהצנחנים הבלתי מנוסים נטו להיות מעט יותר חרדים. נמצא קשר ישיר בין רמת החרדה ובין קצב הלב בנחיתה. לסיכום, נמצאה תגובה של לחץ פסיכופיסיולוגי גבוה בשתי הקבוצות, אם כי התגובה בקבוצה של הבלתי מנוסים הייתה מעט גבוהה יותר. לכן, ייתכן שהצנחנים הבלתי מנוסים נתונים בדרגת סיכון גבוהה יותר לפגיעות.

לצפייה במאמר המלא