דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

משתני רקע ואישיות המאפיינים מתבגרים המשתתפים בקורסים להכנה לצה"ל

שולמית רביב, אריה רוטשטיין 

בשנים האחרונות גוברת התחרות בין בני הנוער המבקשים לשרת ביחידות מובחרות בצה"ל. תחרות זו יצרה ביקוש לקורסי ההכנה לצה"ל, המכשירים לקראת המיון והגיבושים שלפני הגיוס. ההשתתפות בקורסי ההכנה כרוכה במחויבות אישית משמעותית, בנוסף למחויבות של בחינות הבגרות בתיכון.

המטרה הייתה לבדוק מה מייחד את בני הנוער הבוחרים להשתתף בקורסי ההכנה, מבחינת הרקע הדמוגרפי ותכונות האישיות. במחקר השתתפו 221 תלמידים שבחרו להשתתף בקורסי ההכנה (קבוצת הניסוי) ו-154 תלמידים מאותן כיתות, שבחרו שלא להשתתף בקורסים אלו (קבוצת הביקורת). לא נמצאו הבדלים בין הקבוצות ברקע הדמוגרפי שלהם (כגון מוצא ההורים, השכלתם, סוג ביה"ס).
קבוצת הניסוי בלטה בשאיפה לשרת ביחידות מובחרות ובנכונות להשתתף בפעילות לשיפור הכושר הגופני. כן נמצא שהורי הבנים מקבוצת הניסוי התנגדו פחות להתנדבות בניהם ליחידות מובחרות, מהורי קבוצת הביקורת. נמצאו הבדלים בין הקבוצות במאפייני האישיות. המתבגרים מקבוצת הניסוי, בהשוואה לקבוצת הביקורת, נמצאו בעלי שליטה עצמית גבוהה, דימוי עצמי כללי חיובי, דימוי גוף חיובי, אישיות יציבה ומוחצנת (extravert). ממצאי המחקר מתאימים לידוע בספרות על מאפייני האישיות של ספורטאים ושל אנשים פעילים.

לצפייה במאמר המלא