חיפוש סגור

דפוסי השתתפות של נשים ארץ ישראליות באולימפיאדות ובמכביות

הורדת העמוד כקובץ- pdf הורדת העמוד כקובץ word

 מחקר זה מהווה ניסיון ראשון מסוגו לתקוף בצורה מסודרת שאלות סוציולוגיות הנוגעות למצב האישה בספורט התחרות-יצוגי הישראלי, תוך התבססות על גישת הסגמנטציה של שוק העבודה. 

הנתונים נאספו מתוך ארכיונים ומקורות ספרותיים. הממצאים מצביעים על יציבות ניכרת לאורך השנים (בערך 4-3 גברים על כל אישה) של השתתפות נשים וגברים ישראלים באולימפיאדות ובמכביות בין השנים 1996-1932; עם זאת, שיעורי השתתפות הנשים באולימפיאדות היו נמוכים קצת יותר בהשוואה למכביות. נמצא כי נשים נוטלות לאורך זמן חלק במספר הולך וגדל של ענפי ספורט, ואולם התגלו גם רמות גבוהות/בינוניות ויציבות של דיפרנציאציה לפי מין באולימפיאדות/מכביות, בהתאם. בנוסף לכך נמצא ריכוז גבוה מאוד ויציב של נשים בענפי ספורט נפרדים המתויגים כ"נשיים", בעיקר באולימפיאדות. ככלל, נמצא כי האולימפיאדות והמכביות הולכות אט אט ונעשות דומות קצת יותר לאורך זמן אלה לאלה במרבית המדדים שנבדקו. נראה כי מימד המקצוענות משחק תפקיד מרכזי בהסבר ממצאים אלו, אשר תומכים בגישת הסגמנטציה של שוק העבודה.