חיפוש סגור

החינוך הגופני במוסדות של החינוך המיוחד: המצב המצוי לעומת המצב הרצוי

 הורדת העמוד כקובץ- pdf הורדת העמוד כקובץ word

בשנת 1989, כ-10 שנים לאחר פרסום המלצות ועדה של משרד החינוך בנושא הפעילות הגופנית בחינוך המיוחד, נערך סקר בבתי ספר ובגנים של החינוך המיוחד בארץ. תשובות לשאלוני הסקר התקבלו מאת 40% מהמוסדות שאליהם נשלח השאלון (n=76). השאלון עסק בכמות האוכלוסיה המטופלת ובמאפייניה, בהכשרה המקצועית של מנחי הפעילות הגופנית במקום, וכן בסוגי הפעילות הגופנית המוצעים במקום . במספר השעות השבועיות של הפעילות הגופנית לילד במתקנים העומדים לרשות הפעילות ובמקורות התקציב וזאת בהשוואה לרצוי על פי תפיסת המטפלים.

הממצאים מצביעים על פער ניכר בין המצב המצוי לבין המצב הרצוי בתחום שעות הפעילות הגופנית לילד, במיוחד במוסדות לילדים בעלי לקות גופנית (83%). כמו כן נמצא כי קיים חסר ניכר במתקנים מתאימים, בהכשרה המקצועית (25% בלבד בעלי הכשרה ייחודית) ובתקציב (57% מהפעילות ממומנת על ידי משרד החינוך).
במאמר נידונות המלצות לשינוי המצב.