חיפוש סגור

משחקי נמאה ביוון העתיקה

 הורדת העמוד כקובץ- pdf הורדת העמוד כקובץ word

המאמר מהווה ניסיון לסכם את הידוע לנו על משחקי נמאה ביוון העתיקה. כמקורות לסקר זה שימשו הממצאים הארכיאולוגיים במקום, רובם מן התקופה האחרונה, וכן מקורות בספרות עתיקה ובספרות בת-זמננו. זו האחרונה היא בעלת אופי אנליטי בעיקרה. המייחד את משחקי נמאה היא העובדה שהם נערכו רק כרבע ממשך קיומם בנמאה גופא, המצוייה כ-30 ק"מ דרומית לקורינת. ביתרת הזמן נערכו המשחקים בפוליס הגדול הסמוך לארגוס. המשחקים הנמאים, שנערכו לראשונה בשנת 573 לפנה"ס ביוזמת הפוליס של אליס, היו חלק מן הפריודוס העתיך של יוון, שכלל במקור את ארבע התחרויות החשובות ביותר. משחקי נמאה נערכו אחת לשנתיים, וכמו המשחקים האולימפיים הם היו קודש לאבי האלים זאוס.