facebook tracking pixel
חיפוש סגור

תוצאות חיפוש מאתר המומחים

באתר זה תוכלו למצוא:

  • מאמרים שכתבו מורי המכללה האקדמית בוינגייט.
  • תקצירי מחקרים בהם היו מעורבים מורי המכללה.
  • תשובות לשאלות  שנשאלו מורי המכללה בנושאים מקצועיים. אתם מוזמנים לשלוח גם את שאלותיכם שלכם.

ליצירת קשר עם המערכת כתבו ל: yoramaharoni@gmail.com

 

חיפוש באתר המומחים

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 02/01/2018

מה היו הישגיו של מרדכי מולקורב?

חיים קאופמן | היסטוריה של הספורט | 26/05/2012

הפינה האולימפית: נבחרת ישראל בכדורגל

חיים קאופמן | היסטוריה של הספורט | 27/05/2012

הפינה האולימפית: מדליסטית 10

חיים קאופמן | היסטוריה של הספורט | 28/05/2012

הפינה האולימפית: גדול השחיינים היהודיים

חיים קאופמן | היסטוריה של הספורט | 29/05/2012

הפינה האולימפית: סייפת מעוטרת

חיים קאופמן | היסטוריה של הספורט | 30/05/2012

הפינה האולימפית: אלוף הסיוף נרצח

חיים קאופמן | היסטוריה של הספורט | 31/05/2012

הפינה האולימפית:ארץ-ישראל וברלין

חיים קאופמן | היסטוריה של הספורט | 01/06/2012

הפינה האולימפית: הקופצת הוחלפה בגבר

| היסטוריה של הספורט | 02/06/2012

הפינה האולימפית: המשלחת הישראלית הראשונה

| היסטוריה של הספורט | 03/06/2012

הפינה האולימפית: היהודייה שהצדיעה להיטלר

| היסטוריה של הספורט | 04/06/2012

הפינה האולימפית: משלחת נשי א"י

חיים קאופמן | היסטוריה של הספורט | 05/06/2012

הפינה האולימפית: המלחמה שצמצמה משלחת

חיים קאופמן | היסטוריה של הספורט | 06/06/2012

הפינה האולימפית: ליוואלד, פירסטנר ודים

חיים קאופמן | היסטוריה של הספורט | 07/06/2012

הפינה האולימפית: שלוש השתתפויות בשחייה

חיים קאופמן | היסטוריה של הספורט | 08/06/2012

הפינה האולימפית: היהודי המהיר בעולם

חיים קאופמן | היסטוריה של הספורט | 09/06/2012

הפינה האולימפית: משפחת הרומח

חיים קאופמן | היסטוריה של הספורט | 12/06/2012

הפינה האולימפית: יהודים בנבחרת הנאצית

חיים קאופמן | היסטוריה של הספורט | 13/06/2012

הפינה האולימפית: מצטיינים גם במכבייה

חיים קאופמן | היסטוריה של הספורט | 14/06/2012

הפינה האולימפית: המשקולן השודד

חיים קאופמן | היסטוריה של הספורט | 15/06/2012

הפינה האולימפית: מאיר פרינשטיין

חיים קאופמן | היסטוריה של הספורט | 16/06/2012

הפינה האולימפית: מדליות לישראלים בברצלונה

חיים קאופמן | היסטוריה של הספורט | 17/06/2012

הפינה האולימפית: השליחים בברלין

חיים קאופמן | היסטוריה של הספורט | 18/06/2012

הפינה האולימפית: הישראלית נופלת מהקורה

חיים קאופמן | היסטוריה של הספורט | 19/06/2012

הפינה האולימפית: ארבע השתתפויות אולימפיות

חיים קאופמן | היסטוריה של הספורט | 20/06/2012

הפינה האולימפית: הדוגמן מתכנית הריאליטי

חיים קאופמן | היסטוריה של הספורט | 21/06/2012

הפינה האולימפית: האלוף שניספה בשואה

חיים קאופמן | היסטוריה של הספורט | 22/06/2012

הפינה האולימפית: שיאנית העולם הישראלית

חיים קאופמן | היסטוריה של הספורט | 23/06/2012

הפינה האולימפית: השחיינית הלא נגמרת

חיים קאופמן | היסטוריה של הספורט | 24/06/2012

הפינה האולימפית: המדליסט היחיד בסידני

חיים קאופמן | היסטוריה של הספורט | 25/06/2012

הפינה האולימפית: הג'ודוקא המצטיין

חיים קאופמן | היסטוריה של הספורט | 26/06/2012

הפינה האולימפית: אחיות או אחים?

חיים קאופמן | היסטוריה של הספורט | 27/06/2012

הפינה האולימפית: שתי מדליות אישיות

חיים קאופמן | היסטוריה של הספורט | 28/06/2012

הפינה האולימפית: רצח הספורטאים במינכן

חיים קאופמן | היסטוריה של הספורט | 02/07/2012

הפינה האולימפית: רצים ממוצא אתיופי

חיים קאופמן | היסטוריה של הספורט | 03/07/2012

הפינה האולימפית: זהבה שמואלי

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 04/07/2012

לאסה וירן - חלק א'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 07/07/2012

מרלין אוטי - חלק א

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 08/07/2012

מרלין אוטי - חלק ב'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 09/07/2012

מרלין אוטי - חלק ג'

אורי גולדבורט | היסטוריה של הספורט | 10/07/2012

ממשחקי הצנע האולימפיים לתצוגה מתוקתקת

אורי גולדבורט | היסטוריה של הספורט | 12/07/2012

סיפורי לונדון 1908

אורי גולדבורט | היסטוריה של הספורט | 15/07/2012

האפוס של המיל, חלק א'

אורי גולדבורט | היסטוריה של הספורט | 16/07/2012

האפוס של המיל, חלק ב'

אורי גולדבורט | היסטוריה של הספורט | 17/07/2012

האפוס של המיל, חלק ג'

אורי גולדבורט | היסטוריה של הספורט | 18/07/2012

האפוס של המיל, חלק ד'

אורי גולדבורט | היסטוריה של הספורט | 19/07/2012

האפוס של המיל, חלק ה'

אורי גולדבורט | היסטוריה של הספורט | 20/07/2012

האפוס של המיל, חלק ו'

חיים קאופמן | היסטוריה של הספורט | 22/03/2013

הפינה האולימפית: בן הרב מירושלים

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 13/02/2014

השתתפות במשחקי סוצ'י 2014

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 18/02/2014

השיאים של בובקה,חלק א'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 25/02/2014

השיאים של בובקה, חלק ב'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 04/03/2014

השיאים של בובקה, חלק ג'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 11/03/2014

השיאים של בובקה, חלק ד'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 16/03/2014

השיאים של בובקה, חלק ה'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 24/03/2014

השיאים של בובקה, חלק ו'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 29/05/2016

הפינה האולימפית אתונה 1896

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 13/06/2016

הפינה האולימפית - פאריס 1900

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 19/06/2016

הפינה האולימפית - סט.לואיס 1904

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 26/06/2016

הפינה האולימפית - לונדון 1908

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 03/07/2016

הפינה האולימפית - סטוקהולם 1912

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 07/08/2016

מטאובר עד הוסו

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 08/08/2016

הרווח בין הצלחה לכישלון

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 11/08/2016

"פנים של מדליית כסף"

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 04/09/2016

הפינה האולימפית - אנטוורפן 1920

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 11/09/2016

הפינה האולימפית - פאריס 1924

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 18/09/2016

הפינה האולימפית - אמסטרדם 1928

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 02/10/2016

הפינה האולימפית - לוס אנג'לס 1932

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 09/10/2016

הפינה האולימפית - ברלין 1936

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 30/10/2016

הפינה האולימפית - לונדון 1948

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 27/11/2016

הפינה האולימפית הלסינקי 1952, חלק א'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 16/01/2017

הפינה האולימפית, הלסינקי 1952, חלק ב'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 11/02/2017

הפינה האולימפית - מלבורן 1956, חלק א'

| היסטוריה של הספורט | 18/02/2017

הפינה האולימפית, מלבורן 1956, חלק ב'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 25/02/2017

הפינה האולימפית, רומא 1960, חלק א'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 05/03/2017

הפינה האולימפית, רומא 1960, חלק ב'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 11/03/2017

הפינה האולימפית, טוקיו 1964, חלק א'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 19/03/2017

הפינה האולימפית, טוקיו 1964, חלק ב'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 25/03/2017

הפינה האולימפית, מקסיקו סיטי 1968, חלק א'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 02/04/2017

הפינה האולימפית, מקסיקו-סיטי 1968, חלק ב'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 08/04/2017

הפינה האולימפית, מקסיקו-סיטי 1968, חלק ג'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 15/04/2017

הפינה האולימפית, מינכן 1972, חלק א'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 22/04/2017

הפינה האולימפית, מינכן 1972, חלק ב'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 30/04/2017

הפינה האולימפית, מינכן 1972, חלק ג'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 06/05/2017

הפינה האולימפית - מינכן 1972, חלק ד'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 13/05/2017

הפינה האולימפית, מונטריאול 1976, חלק א'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 27/05/2017

הפינה האולימפית, מונטריאול 1976, חלק ב'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 11/06/2017

הפינה האולימפית, מונטריאול 1976, חלק ג'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 17/06/2017

הפינה האולימפית, מוסקבה 1980, חלק א'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 24/06/2017

הפינה האולימפית, מוסקבה 1980, חלק ב'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 01/07/2017

הפינה האולימפית, מוסקבה 1980, חלק ג'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 12/07/2017

הפינה האולימפית, לוס אנג'לס 1984, חלק א'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 12/07/2017

הפינה האולימפית, לוס אנג'לס 1984, חלק א'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 23/10/2017

הפינה האולימפית, לוס אנג'לס 1984, חלק ב'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 06/11/2017

הפינה האולימפית, לוס-אנג'לס 1984, חלק ג'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 25/12/2017

הפינה האולימפית, סיאול 1988, חלק א'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 30/12/2017

הפינה האולימפית, סיאול 1988, חלק ב'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 20/01/2018

הפינה האולימפית, סיאול 1988, חלק ג'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 27/01/2018

הפינה האולימפית, ברצלונה 1992, חלק א'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 05/03/2018

האם היה הישגו של בניסטר גדול כל-כך?

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 19/03/2018

הפינה האולימפית, ברצלונה 1992, חלק ב'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 11/06/2018

הפינה האולימפית, ברצלונה 1992, חלק ג'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 18/06/2018

הפינה האולימפית, אטלנטה 1996, חלק א'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 25/06/2018

הפינה האולימפית, אטלנטה 1996 חלק ב'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 08/07/2018

הפינה האולימפית, אטלנטה 1996, חלק ג'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 25/09/2018

ימים בהם נשבר יותר משיא אחד באתלטיקה, חלק א'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 28/09/2018

ימים בהם הושג יותר משיא עולם אחד באתלטיקה, חלק ב'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 05/10/2018

ימים בהם נשבר יותר משיא אחד באתלטיקה, חלק ג'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 12/10/2018

ימים בהם נקבע יותר משיא עולם אחד באתלטיקה, חלק ד'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 19/10/2018

הפינה האולימפית, סידני 2000, חלק א'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 25/10/2018

הפינה האולימפית, סידני 2000, חלק ב'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 03/11/2018

הפינה האולימפית, סידני 2000, חלק ג'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 23/11/2018

הפינה האולימפית, אתונה 2004, חלק א'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 28/03/2019

הפינה האולימפית, אתונה 2004, חלק ב'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 11/04/2019

הפינה האולימפית, אתונה 2004, חלק ג'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 30/04/2019

המרכיב התורשתי בסיכויי הזכייה במדליה אולימפית

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 28/05/2019

הפינה האולימפית, בייג'ינג 2008, חלק א'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 05/06/2019

הפינה האולימפית, בייג'ינג 2008, חלק ב'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 12/06/2019

הפינה האולימפית, בייג'ינג 2008, חלק ג'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 14/07/2019

הפינה האולימפית, לונדון 2012, חלק א'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 28/07/2019

הפינה האולימפית, לונדון 2012, חלק ב'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 04/08/2019

הפינה האולימפית, לונדון 2012, חלק ג'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 11/08/2019

הפינה האולימפית, ריו 2016, חלק א'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 18/08/2019

הפינה האולימפית, ריו 2016, חלק ב'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 25/08/2019

הפינה האולימפית, ריו 2016, חלק ג'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 30/08/2019

הפינה האולימפית, ריו 2016, חלק ד'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 30/12/2019

תולדות ריצת 10,000 מטר לנשים, חלק ה'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 14/01/2020

תולדות ריצת 10,000 לנשים, חלק ו'

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 27/03/2020

לילי אלברס – חלוצה בתחום הספורט הנשי בספרד ופעילותה בתקופת פרנקו

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 26/04/2020

מדליות אולימפיות בספרד ובבריטניה