דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | היסטוריה של הספורט | 07/08/2016

מטאובר עד הוסו

יורם אהרוני

במשחקי מונטריאול 1976 קבעה אולריקה טאובר ממזרח גרמניה שיא עולם חדש במשחה 400 מעורב אישי – 4:42.77 דקות. זמן זה היה טוב מזמנו של הגבר שניצח באותו משחה במשחקי מקסיקו-סיטי 1968 (צ'רלי היקוקס – 4:48.4). ניתן לטעון כי זמנו של היקוקס נפגע אולי בשל תנאי הגובה במקסיקו אולם בכל מקרה זמנה טאובר היה טוב משיא העולם לגברים עד למבחני ארה"ב למשחקי מקסיקו-סיטי 1968, שם שיפר היקוקס את שיא העולם מ-4:43.4 עד 4:39.0 ד'.

היו שחשבו אז שקרוב היום בו ישתוו הנשים אל הגברים בשחייה. ב-1958 הוכר שיא העולם הראשון לנשים ב-400 מעורב אישי והוא היה 5:46.6 ד'. לפיכך ב-18 שנים שופר שיא העולם לנשים ב-1:03.2 ד'. באותה תקופה שופר שיא הגברים ב-400 מ' מעורב אישי ב-33.9 שניות בלבד.

הבוקר קבעה קטינקה הוסו שיא עולם חדש לנשים במקצוע – 4:26.36 ד', כלומר ב-40 שנים שופר שיא העולם לנשים ב-16.41שניות. שיא העולם לגברים עומד על  4:03.84 ד' והוא נקבע על ידי מייקל פלפס בביג'ינג 2008. שיא העולם לגברים ב-1976 היה 4:23.68 ד' ולפיכך השיפור בשיא העולם לגברים ב-40 השנה האחרונות הוא  19.84 ש'. קטינקה הוסו אמנם הקטינה היום את הפער בין שיאי הגברים והנשים אך  רק הצליחה למתן את היפוך המגמה ב-40 השנים האחרונות  בהן קוזזו קצת יותר שניות משיא הגברים.

בטבלה מספר 1 מובאים נתונים על שיאי העולם לגברים ונשים ב-1976 וכיום (בבריכות ארוכות) ועל ההפרש ביניהם בשניות ובאחוזים.

מקצוע

שיא עולם לגברים בסוף 1976

שיא עולם  לגברים כיום

שיא עולם לנשים בסוף 1976

שיא עולם לנשים כיום

הפרש בין שיאי גברים ונשים 1976 בשניות (בסוגריים באחוזים)

הפרש בין שיאי גברים ונשים כיום בשניות (בסוגריים באחוזים)

100 מ' חופשי

49.44

46.91

55.65

52.06

6.21

(12.6)

5.15

(11.0)

200 מ' חופשי

1:50.29

1:42.00

1:59.26

1:52.98

8.97

(8.1)

10.98

(10.8)

400 מ' חופשי

3:51.93

3:40.07

4:09.89

3:56.46

17.96 (7.7)

16.39

(7.4)

100 מ' גב

55.49

51.94

1:01.51

58.12

6.02

(10.8)

6.18

(11.9)

200 מ' גב

1:59.19

1:51.92

2:12.47

2:04.06

13.28

(11.1)

12.14

(10.8)

100 מ' חזה

1:03.11

57.13

1:10.86

1:04.35

7.75

(12.3)

7.22

(12.6)

200 מ' חזה

2:15.11

2:07.01

2:33.35

2:19.11

18.24

(13.5)

12.10

(9.5)

100 מ' פרפר

54.27

49.82

1:00.13

55.48

5.86

(10.8)

5.66

(11.4)

200 מ' פרפר

1:59.23

1:51.51

2:11.22

2:01.81

11.99

(10.1)

10.30

(9.2)

200 מ' מעורב אישי

2:06.8

1:54.00

2:17.14

2:06.12

10.34

(8.2)

12.12

(10.6)

400 מ' מעורב אישי

4:23.68

4:03.84

4:42.77

4:26.36

19.09

(7.2)

22.52

(9.2)

4X100 מ' חופשי

3:24.85

3:08.24

3:44.82

3:30.65

19.97

(9.7)

22.41

(11.9)

4X100 מ' מעורב

3:42.22

3:27.28

4:07.95

3:52.05

25.73

(11.6)

24.77

(12.0)

 

חישוב ההפרש באחוזים נעשה כך:

  1. זמן נשים חלקי זמן גברים
  2. הכפלת התוצאה ב-100
  3. הפחתת 100 מהמכפלה

קיימים כמובן הרבה גורמים המשפיעים על ההשוואה בין השיאים כמו בגדי הים (חלק נכבד משיאי העולם הושגו ב-2009 כאשר הותרו בגדי ים מעודדי ציפה), שימוש בחומרים משפרי הישג (חוקיים וגם כאלה שלא),עלייתן ונפילתן של מעצמות שחייה (כמעט כל שיאי 1976 הוחזקו בידי שחייניות מזרח גרמניה), שינויים בחוקת השחייה ועוד אך ניתן לטעון כי שינויים אלה פעלו פחות או יותר באותו אופן על הגברים ועל הנשים. מה שנראה הוא שהפערים בין הנשים והגברים נשארופחות או יותר באותו סדר גודל ב-40 השנים האחרונות. במקצועות מסוימים הנשים התקדמו יותר ובמקצועות אחרים הגברים התקדמו יותר. ההפרש באחוזיםתואם למדי את ההפרש במקצועות הריצה באתלטיקה.

טבלה מספר 2: שיאי העולם כיום במקצועות הריצה באתלטיקה וההפרש באחוזים בין שיאי הגברים והנשים

 

מרחק ריצה

שיא עולם  גברים

שיא עולם  נשים

הפרש באחוזים

100 מ'

9.58

10.49

9.5

200 מ'

19.19

21.34

11.2

400 מ'

43.18

47.60

10.2

800 מ'

1:40.91

1:53.28

12.3

1500 מ'

3:26.00

3:50.07

11.7

5000 מ'

12:37.35

14:11.15

12.4

10,000 מ'

26:17.53

29:31.78

12.3

מרתון

2:02:57

2:15:25

10.1

 

המקצוע האולימפי היחיד בו שיא העולם לנשים בשחייה טוב כיום מהשיא לגברים ב-1976 הוא 200 מ' מעורב אישי. מקצוע זה הוצא זמנית מהתכנית האולימפית ב-1976.


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.